Respect King
c
เทคนิคการ เรียนภาษาอังกฤษ จากสิ่งที่เราเจอในชีวิตประจำวัดและตอบโจทย์ทุก Life Style
LearningStudent
เทคนิคการ เรียนภาษาอังกฤษ จากสิ่งที่เราเจอในชีวิตประจำวัดและตอบโจทย์ทุก Life Style
DATE POSTED
22/08/2016

ลองทายดูสิครับว่า ศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้กันบ่อย ที่สุด วันนี้ วอลล์สตรีทอิงลิช อยากบอกว่าในปัจจุบันเราใช้คำว่า like กันบ่อยมาก คำนี้สามารถใช้ได้ในหลายๆสถานการณ์และมีหลายความหมาย สามารถใช้ได้ทั้งแสดงความชื่นชม เปรียบเทียบ ร้องเรียน เล่าเรื่อง เน้นย้ำ หรือทำให้คำพูดของเรานุ่มนวล คาดการณ์หรือแม้กระทั่งใช้ขัดจังหวะความเงียบ เรามี เคล็ดลับการใช้ภาษาอังกฤษ คำว่า like นี้ควรจะศึกษากันไว้ครับเพราะเป็นศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้กันบ่อยๆ ถ้าอยากพูดให้เหมือนเจ้าของภาษา คำนี้ถือว่าสำคัญคะ

"Like" is the most used words in English

        1. Like แปลว่าชอบหรือสนุกที่ได้ทำ

“I like to eat basil chicken with rice.”

“Nook likes studying English.”

ผมชอบทานข้าวราดผัดกะเพราไก่

นุ๊กชอบเรียนภาษาอังกฤษ

Like is to enjoy something or someone

        2. ใช้ like เพื่อเปรียบเทียบว่าสิ่งหนึ่งเหมือนอีกสิ่งหนึ่ง

“Milo is like chocolate.”

“The Australian accent is not like the American accent.”

ไมโลเหมือนกับช็อกโกแลต

สำเนียงออสเตรเลียกับสำเนียงอเมริกันไม่เหมือนกัน

Like is to compare two things that are similar in some way         3. ใช้ like เพื่อใช้ขัดจังหวะความเงียบเวลากำลังคิดบางอย่าง

A: “Do you want to eat basil chicken for lunch?”

B: “I’m not sure…like…I Kind of want to eat something different.”

เอ : กลางวันนี้เธออยากกินผัดกะเพราไก่มั้ย

บี : ไม่รู้สิ แบบว่า อยากกินอย่างอื่นมากกว่า

Fill silences when thinking

        4. ใช้ like เพื่อเล่าเรื่อง

“You left your boyfriend for a rich man?”

“Yeah my boyfriend was like, “Baby…don’t leave me!”

“เธอทิ้งแฟนไปหาคนรวยกว่าหรอ”

“ใช่ แฟนฉันนะ บอกแบบว่า ที่รัก...อย่าทิ้งผมไปเลย”

Like is used in reported speech          5. ใช้ like เมื่อไม่แน่ใจ

“What time will you come to study?

“I’ll get there at like, 12 or 1pm”

เธอจะมาเรียนกี่โมง

น่าจะถึงประมาณเที่ยงหรือบ่ายโมงนะ

Using "Like" when unsure          6. ใช้ like เพื่อการประมาณ

“How much is the ticker to the concert?”

“I think it’s like 500 baht.”

ตั๋วคอนเสิร์ตเท่าไหร่เหรอ

ฉันว่าน่าจะประมาณ 500 บาทมั้ง

กรอกข้อมูลเบื้องต้นเพื่อรับรายละเอียดคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ
Wall Street English Thailand
IELTS PROMOTION
course-finder
ติดต่อเรา