คอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร

Wall Street English Thailand

English for business: No longer just useful, but essential

ความสำคัญของการเรียนภาษาอังกฤษ

เศรษฐกิจโลกในยุคปัจจุบันนั้นมีการเชื่อมโยงกันมากขึ้น ภาษาอังกฤษจึงเป็นภาษาสากลที่ช่วยให้ธุรกิจสำเร็จได้ และเมื่อประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
หลายๆองค์กรจึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญเรื่องการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพของพนักงานในองค์กรมากยิ่งขึ้น​
เพื่อทำให้ธุรกิจดำเนินไปด้วยอย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จ

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษที่เหมาะสำหรับองค์กรของคุณ

องค์กรแต่ละแห่งมีความต้องการที่แตกต่างกัน ที่ วอลล์สตรีท อิงลิช (Wall Street English) เรามีที่ปรึกษาที่ช่วยคุณออกแบบหลักสูตร การอบรมภาษาอังกฤษ ที่ตรงกับความต้องการของทั้งองค์กรและพนักงานในองค์กรในราคาที่คุณพอใจ
นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษได้จากหลักสูตรของ วอลล์สตรีท อิงลิช (Wall Street English)
โดยเราออกแบบหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับพนักงานของคุณ
เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าการลงทุนให้พนักงานได้เรียนภาษาอังกฤษของคุณนั้นจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพนักงานของคุณและต่อองค์กร

การดูแลนักเรียนระหว่างเรียนภาษาอังกฤษ

วอลล์สตรีท อิงลิช (Wall Street English) มีเจ้าหน้าที่ดูแลพนักงานของคุณในการเรียนภาษาอังกฤษอยู่ตลอดจนกว่าจะจบคอร์สเรียน โดยพนักงานของคุณจะมี Personal Tutor ที่คอยช่วยเหลือในการเรียนภาษาอังกฤษอย่างใกล้ชิด เพื่อให้พนักงานของคุณประสบความสำเร็จตามที่ตั้งไว้ นอกจากนี้เรายังมีการจัดทำรายงานผลการเรียนประจำเดือน เพื่อให้คุณทราบถึงความก้าวหน้าในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนอีกด้วย

การดูแลนักเรียนระหว่างเรียนภาษาอังกฤษ

วอลล์สตรีท อิงลิช (Wall Street English) มีประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษกว่า 40 ปี ภายใต้การดูแลของเพียร์สัน (Pearson) ซึ่งเป็นผู้นำธุรกิจด้านการศึกษาและผู้ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษรายใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และจากประสบการณ์ของ วอลล์สตรีท อิงลิช (Wall Street English) ซึ่งมีมากกว่า 425 สาขา ใน 28 ประเทศทั่วโลกนั้น เรามีวิธีการสอนที่แตกต่างเพื่อช่วยให้พนักงานของคุณสามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ

Wall Street English Thailand