ภาษาอังกฤษของคุณอยู่ในระดับไหน ถ้า เทียบกับมาตรฐานสากล ?

มาดูกันว่า คุณจะอยู่ในระดับไหนจากแบบทดสอบนี้ ซึ่งใช้โครงสร้างเดียวกันจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์

  • ข้อสอบนี้มีทั้งหมด 25 ข้อ
  • คุณไม่สามารถกลับไปตอบคำถามก่อนหน้า หรือแก้ หากทำข้ามไปแล้ว
  • ผลสอบของข้อสอบนี้อ้างอิงตามหลักของ CEFR
  • A1
  • A2
  • B1
  • B2
  • C1
  • C2

(*) อ้างอิงตามกรอบการเรียนภาษาของยุโรป พัฒนาและออกแบบโดย มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ESOL และสหภาพยุโรปเพื่อให้เป็นกรอบการทำงานในการสอบวัดระดับ ประเมิน ความสามารถในการสื่อสารในการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ แบบสากลที่ใช้ทั่วโลก

Wall Street English Thailand