Daily English Reflex
Daily English Reflex

หากคุณอยากรู้ว่าคุณพูดภาษาอังกฤษถูกหูเจ้าของภาษาหรือไม่ บททดสอบชุดนี้จะทำให้คุณทราบว่าคุณสามารถสร้างบทสนทนาที่เป็นธรรมชาติได้แค่มากไหน

คำแนะนำ

  • เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพิ่มเติมข้อความให้สมบูรณ์
  • คุณมีเวลา 10 วินาทีเพื่อเลือกคำตอบที่ถูกที่สุด
  • คุณไม่สามารถคลิกกลับไปเพื่อแก้ไขคำตอบก่อนหน้าได้
Question 1
When a friend suddenly calls you …
Hey Sam! I need to talk.
Oh, sure. _____
Question 2
You want to tell your friend that you’re extremely tired …
Hey, how are you doing?
___________
Question 3
When someone thinks of you in the wrong way or judges you too quickly …
Look at your clothes! You must be a street singer!
Oh,________ , please. That doesn’t speak anything about my job.
Question 4
When you want to express regret …
Are you ok? You look so pale.
I stayed up too late last night. _____
Question 5
When you tell someone to wait for a short amount of time …
Girl, can you hurry up? We’re late!
_______ I’m looking for my shoes!
Question 6
When you want to express relief …
I saw a girl on bike almost bump into a toddler this morning!
_______, the toddler was safe and sound! He’s my cousin.
Question 7
When you want to tell someone that you don’t mean to make them angry …
What do you think about me wearing this skirt?
Well,_______, but I think you should try jeans on instead.
Question 8
When you want to tell your friend to feel more happy and positive about something…
I’m scared of being jobless after I graduate.
_______ There’re six months ahead for you to look at some recruitment ads!
Question 9
When you accept an invitation …
Do you want to party with us tomorrow night?
_______ I’ve feel so bored recently that I just want to get a life!
Question 10
When you want to postpone your answer
Hi May, we’ll discuss the picnic plan this weekend. Are you in?
I might be busy. ____________
คุณได้ทำแบบทดสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ กรอกรายละเอียดด้านล่างเพื่อดูผลคะแนน พร้อมรับสิทธิ์เรียนฟรี 1 คลาส ทันที
Wall Street English Thailand
Wall Street English Thailand