ภาษาอังกฤษของคุณ พร้อมใช้งานแค่ไหน

วัดระดับภาษาอังกฤษ

พื้นฐานออนไลน์ ที่ได้รับมาตรฐาน CEFR

fundemental test คำถามมีทั้งหมด 20 ข้อ จำกัดเวลา 10 นาที
fundemental test ทราบผลทันที พร้อมเฉลย ส่งไปยังอีเมล์ ของคุณ

เริ่มทำแบบทดสอบ
WSE Logo

© Copyright 2014 Wall Street English. All rights reserved.

1/20 FUNDAMENTAL ENGLISH TEST

CLICK TO REMOVE ONE INCORRECT ANSWER []

1. Which word is negative?

2. Which is not correct:

3. _____ do you travel to the WSE centre?

4. Accommodation and full board _____ $179 per participant.

5. Which one is incorrect?

6. Which sentence has no mistakes?

7. Why exactly are islands so important for wildlife?

8. I gave the vital customer the wrong order so I had to:

9. In the year 2018 most people ____ have flying cars

10. Can you ____ me through to Helen please?

11. Delegates are not:

12. We have wanted to go to Mexico ____ I saw a film about it.

13. Which word doesn’t belong in the group?

14. Which is not correct:

15. ____ a compliment

16. Which of these words is negative?

17. Which is not a common phrase?

18. Which means a mix of chemicals that can kill someone or something if eaten?

19. Which is a vegetable, not an animal:

20. Which is correct:

CONGRATULATIONS!

สิ้นสุดการทำแบบทดสอบ

ระหว่างรอผลการทดสอบ

เพียงกรอกข้อมูลด้านล่างเพื่อดูผลการทดสอบ พร้อมรับสิทธิ์ทดลองเรียนฟรี 1 คลาส
ระบบจะทำการส่งคะแนนไปยังอีเมล์ที่คุณกรอกด้านล่าง

เรียนภาษาอังกฤษที่ วอลล์สรีทอิงลิช จะทำให้คุณไม่พลาดในทุกโอกาส

WSE Logo

© Copyright 2014 Wall Street English. All rights reserved.

Wall Street English Thailand