น้อมรำลึกด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และพนักงานบริษัท เอ็ฟฟิเชียนท์ อิงลิช เซอร์วิสเซส จำกัด

ภาษาอังกฤษของคุณ พร้อมใช้งานแค่ไหน

วัดระดับภาษาอังกฤษ

พื้นฐานออนไลน์ ที่ได้รับมาตรฐาน CEFR

fundemental test คำถามมีทั้งหมด 20 ข้อ จำกัดเวลา 10 นาที
fundemental test ทราบผลทันที พร้อมเฉลย ส่งไปยังอีเมล์ ของคุณ

เริ่มทำแบบทดสอบ
WSE Logo

© Copyright 2014 Wall Street English. All rights reserved.

1/20 FUNDAMENTAL ENGLISH TEST

CLICK TO REMOVE ONE INCORRECT ANSWER []

1. Which word is negative?

2. Which is not correct:

3. _____ do you travel to the WSE centre?

4. Accommodation and full board _____ $179 per participant.

5. Which one is incorrect?

6. Which sentence has no mistakes?

7. Why exactly are islands so important for wildlife?

8. I gave the vital customer the wrong order so I had to:

9. In the year 2018 most people ____ have flying cars

10. Can you ____ me through to Helen please?

11. Delegates are not:

12. We have wanted to go to Mexico ____ I saw a film about it.

13. Which word doesn’t belong in the group?

14. Which is not correct:

15. ____ a compliment

16. Which of these words is negative?

17. Which is not a common phrase?

18. Which means a mix of chemicals that can kill someone or something if eaten?

19. Which is a vegetable, not an animal:

20. Which is correct:

CONGRATULATIONS!

สิ้นสุดการทำแบบทดสอบ

ระหว่างรอผลการทดสอบ

เพียงกรอกข้อมูลด้านล่างเพื่อดูผลการทดสอบ พร้อมรับสิทธิ์ทดลองเรียนฟรี 1 คลาส
ระบบจะทำการส่งคะแนนไปยังอีเมล์ที่คุณกรอกด้านล่าง

เรียนภาษาอังกฤษที่ วอลล์สรีทอิงลิช จะทำให้คุณไม่พลาดในทุกโอกาส

WSE Logo

© Copyright 2014 Wall Street English. All rights reserved.

Wall Street English Thailand