Respect King
c

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบทำข้อสอบ IELTS Vocabulary ในการสอบ IELTS จะมีทักษะต่างๆ ทีจำเป็น หนึ่งในนั้น ก็คือความ สามารถในการใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ข้อสอบ IELTS Vocabulary นี้ สามารถช่วยให้คุณวัดระดับความสามารถทางคำศัพท์

ในแบบทดสอบจะมี 10 คำถามที่เกี่ยวกับ คำตรงข้าม คำพ้องความ หมาย การเรียงลำดับคำพ้องความหมาย และพรรณนา นอกจากนี้ คุณไม่ต้องทำข้อสอบภายใต้เวลาที่จำกัด ดังนั้น คุณสามารถใช้เวลา มากเท่าที่คุณต้องการ เราจะประกาศผลสอบหลังจากคุณทำข้อสอบ เสร็จเรียบร้อย