น้อมรำลึกด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และพนักงานบริษัท เอ็ฟฟิเชียนท์ อิงลิช เซอร์วิสเซส จำกัด
1 / 10
Which one below is not the synonym of ASK?
Ielts Vocabulary Test

Inquire of

Ielts Vocabulary Test

Query

Ielts Vocabulary Test

Retort

Ielts Vocabulary Test

Interrogate

2 / 10
Which one below is the antonym of STRONG?
Ielts Vocabulary Test

Powerful

Ielts Vocabulary Test

Weak

Ielts Vocabulary Test

Inefficient

Ielts Vocabulary Test

Suborned

3 / 10
Which one below is the antonym of CONVENIENT?
Ielts Vocabulary Test

Proper

Ielts Vocabulary Test

Reachable

Ielts Vocabulary Test

Suited

Ielts Vocabulary Test

Inappropriate

4 / 10
Reorder these propositions based on their intensity
Irritated
Raging
Upset
Mad
Furious
5 / 10
Reorder these propositions based on their intensity
Down
Heartbroken
Dejected
Blue
Depressed
6 / 10
Reorder these propositions based on their intensity
Soft
Loving
Kind
Sympathetic
Warm-hearted
7 / 10
Reorder these propositions based on their intensity
Perturbed
Furious
Irritated
Angry
Mad
8 / 10
What word describes best the picture below?
Ielts Vocabulary Test
Tornado
Tsunami
Drought
Storm
9 / 10
What word describes best the picture below?
Ielts Vocabulary Test
Backache
Heatstroke
Chill
Flu
10 / 10
What word describes best the picture below?
Ielts Vocabulary Test
Aggressive
Supporting
Hospitable
Friendly
เพียงกรอกรายละเอียดเพื่อรับผลคะแนน พร้อมรับ คอร์สเรียน IELTS มูลค่า 3,000 บาท ฟรีทันที!
Wall Street English Thailand