พรีวิวข้อสอบ TOEIC ด้วยแบบทดสอบใหม่

เตรียมตัวสอบ TOEIC (โทอิค)

แบบทดสอบนี้จัดทำตามรูปแบบการสอบ TOEIC (โทอิค) ซึ่งการสอบแบ่งออกเป็น 7 ส่วน ประกอบด้วย การฟัง 4 ส่วน และ
การอ่าน 3 ส่วน แบบทดสอบนี้คือตัวอย่างข้อสอบให้คุณได้เตรียมตัวก่อนสอบ TOEIC (โทอิค)

การให้คะแนนของเรายังอ้างอิงกับการให้คะแนนสอบ TOEIC (โทอิค) ให้คุณได้ทราบคะแนนสอบ TOEIC ของคุณแบบคร่าวๆ เพื่อรู้ว่าเมื่อไปสอบคุณจะได้คะแนนเท่าไร

ทดสอบความพร้อมก่อนไปสอบ TOEIC (โทอิค) กับเราตอนนี้*!

หมายเหตุ: เพื่อผลคะแนนที่แม่นยำ เราขอแนะนำว่าให้คุณทำแบบทดสอบให้เสร็จภายใน 30 นาทีนะคะ

*TOEIC© คือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Education Testing Service (ETS). ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ถูกรับรองหรืออนุมัติโดย ETS

Wall Street English Thailand