ฟรี Ebooks
Library

เทคนิคการเขียนอีเมลทางการเป็นภาษาอังกฤษ

ในยุคแห่งข้อมูลข่าวสารที่การติดต่อผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) ยิ่งมีความสำคัญสูงขึ้นในทุกๆวันนั้น ความสามารถในการเขียนอีเมลภาษาอังกฤษแบบมืออาชีพจึงเป็นทักษะสำคัญไม่เพียงแค่สำหรับคนวัยทำงานแต่ยังรวมถึงนักเรียนนักศึกษาในการเขียนจดหมายเพื่อขอทุนการศึกษา, จดหมายสมัครงานที่มีประสิทธิภาพ ฯลฯ เราจึงสร้างบทเรียนสำเร็จรูปเล่มนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางให้คุณยึดเป็นมาตรฐานในการเขียนอีเมลแบบเป็นทางการ

อ่านต่อ
กรอกข้อมูลเบื้องต้นเพื่อรับรายละเอียดคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ
discount-50-english-course
IELTS PROMOTION
course-finder
ติดต่อเรา