ONLINE ENGLISH TEST
ทดสอบภาษาอังกฤษออนไลน์

ทดสอบภาษาอังกฤษออนไลน์

เลือกแบบทดสอบที่ตรงสไตล์คุณ
แบบทดสอบระดับภาษาอังกฤษ เป็นแบบทดสอบที่มีทั้งไวยกรณ์ คำศัพท์ สำนวน รวมไปถึงความเข้าใจใน รูปประโยคภาษาอังกฤษในแต่ละหัวข้อ เพื่อให้คุณสามารถรู้ผลคะแนนได้อย่างแม่นยำขึ้น และนำไปพัฒนาต่อในแต่ละด้าน

GENERAL

CAREER

STUDENT

TRAVEL

แนะนำแผนพัฒนาภาษาอังกฤษ


เหมาะสำหรับคนที่พื้นฐานไม่แน่น
ในภาษาอังกฤษ

เหมาะสำหรับคนที่ต้องเติมเต็ม
ความหลากหลายในการใช้งาน

เหมาะสำหรับเพิ่มชั้นเชิงการสื่อสาร
และอธิบายให้ดูน่าสนใจ

เรายินดีให้คำปรึกษาแนะนำโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษของคุณ คลิก

Menu