วอลล์สตรีท อิงลิช ช่วยให้นานะพูดและฟังภาษาอังกฤษได้ดีกว่าเมื่อก่อนมาก

วอลล์สตรีท อิงลิช ช่วยให้นานะพูดและฟังภาษาอังกฤษได้ดีกว่าเมื่อก่อนมาก

"ที่วอลล์สตรีทอิงลิชช่วยให้เราเข้าใจไวยากรณ์ และวิธีการใช้ โดยเราสามารถพูดและฟังได้ดีกว่าที่ผ่านมา"​

เราชอบภาษาอังกฤษ แต่ว่าที่ผ่านมากลับไม่เข้าใจภาษาอังกฤษ ในเวลาที่ชาวต่างชาติพูดประโยคยาวๆ จำได้ว่าเราเริ่มต้นเรียน ตั้งแต่ตอนอยู่อนุบาลจนถึงมหาวิทยาลัย แต่ก็ยังไม่เข้าใจ ไวยากรณ์ เรามักจะเรียนรู้ด้วยตัวเองอยู่เสมอ แต่ก็ไม่ประสบ ความสำเร็จดีนัก จนเราได้ทำงานจึงเพิ่งรู้ว่าภาษาอังกฤษนั้น สำคัญในการทำงาน เนื่องจากหากเราพูดและฟังได้ เราจะได้ตำ แหน่งานที่ดี มีความก้าวหน้าในอาชีพ และได้รับเงินเดือนมาก ขึ้นด้วย

ตอนนี้เรียนภาษาอังกฤษกับวอลล์สตรีทอิงลิชลาดพร้าวมา ได้ 9 เดือนแล้ว ที่วอลล์สตรีทอิงลิชช่วยให้เราเข้าใจไวยากรณ์ และวิธีการใช้ โดยเราสามารถพูดและฟังได้ดีกว่าที่ผ่านมา กล้า ที่จะพูดกับชาวต่างชาติ ในเวลาที่พวกเขาถามทางซึ่งเราไม่อาย ที่จะตอบเขาไป ในส่วนของการทำงาน เราต้องการเลื่อนขั้นเพื่อ สิ่งที่ดีกว่าในอนาคต ซึ่งการตัดสินใจมาเรียนที่นี่เป็นสิ่งที่ถูกต้อง แล้วสำหรับเรา

รัตนา อุไรรักษ์ (นานะ)


5 อันดับเรื่องยอดนิยม

course-finder
course-finder
course-finder
ติดต่อเรา
Wall Street English Thailand