วอลล์สตรีท อิงลิช ช่วยให้น้อยพัฒนาภาษาอังกฤษครบทั้ง 4 ทักษะ

วอลล์สตรีท อิงลิช ช่วยให้น้อยพัฒนาภาษาอังกฤษครบทั้ง 4 ทักษะ

"หลังจากที่ได้เรียนแล้ว ทักษะด้านการพูด การฟัง การอ่าน และ การเขียนก็ได้พัฒนาขึ้นในเวลาเดียวกัน และรู้สึกว่าการเรียน ภาษาที่ วอลล์สตรีทอิงลิช เป็นเรื่องสนุก"​

ที่ผ่านมา เราไม่ชอบการเรียนภาษาอังกฤษเลยแต่ก็ได้เปลี่ยน ความคิดหลังจากที่ได้ทำงานในปีแรก เพราะว่าทักษะภาษา อังกฤษเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เราพยายามลงเรียนภาษาอังกฤษมา หลายที่ และเรียนรู้ด้วยตัวเอง จนได้พบกับวอลล์สตรีทอิงลิช หลัง จากที่ได้เรียนไปแล้ว ทักษะด้านการพูด การฟัง การอ่าน และ การเขียนก็ได้พัฒนาขึ้นในเวลาเดียวกัน และรู้สึกว่าการเรียน ภาษาที่นี่เป็นเรื่องสนุก

จนวันหนึ่งมีลูกค้าชาวต่างชาติมาเยี่ยมชมบริษัท เราได้พรี เซนต์ข้อมูลบริษัทเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งทักษะด้านภาษาของเรา พัฒนาขึ้นมากในเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยในตอนนี้ได้รับหน้าที่ เพิ่มเติมในการรับผิดชอบเกี่ยวด้านตลาดในการส่งออก และยัง ต้องเดินทางไปต่างประเทศในการจัดนิทรรศการ และยังสามารถ พูดภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจอีกด้วย

โดยเราได้มีโอกาสได้ทำงานเป็นล่าม แปลภาษาไทยเป็น ภาษาอังกฤษสำหรับชาวต่างชาติในโบสถ์ทุกเช้าวันอาทิตย์ ซึ่ง ไม่เคยคิดว่าเราจะสามารถแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษได้ แต่ตอนนี้เราทำได้ เป็นเพราะ วอลล์สตรีทอิงลิช ได้สอนเราตั้งแต่ พื้นฐานจนถึงระดับสูง และทำให้เรารู้ว่าการเรียนภาษาอังกฤษ ไม่จำเป็นต้องเรียนแค่ในห้องเรียนเท่านั้น เพราะเราสามารถเรียน และฝึกฝนภาษาอังกฤษได้ทุกที่ ตอนนี้เรารักการเรียนภาษา อังกฤษมากจริงๆ

ประทีป ดลสุจิต (น้อย)


5 อันดับเรื่องยอดนิยม

course-finder
course-finder
course-finder
ติดต่อเรา
Wall Street English Thailand