น้ำผึ้งสามารถทำงานกับต่างชาติได้ หลังจากเรียนภาษาอังกฤษที่ วอลล์สตรีท อิงลิช เพียง 6 เดือน

น้ำผึ้งสามารถทำงานกับต่างชาติได้ หลังจากเรียนภาษาอังกฤษที่ วอลล์สตรีท อิงลิช เพียง 6 เดือน

"หลังผ่านไป 6 เดือนในการเรียนภาษาอังกฤษ เรื่องการออกเสียงของเราดีขึ้นและสามารถใช้ได้อย่างถูกต้อง ตอนนี้เราสามารถทำงานร่วมกับชาวต่างชาติและมีโอกาสในการเปลี่ยนตำแหน่งงาน รวมทั้งได้รับเงินเดือนมากขึ้น"​

ตอนที่เราเป็นเด็ก เราชอบเรียนภาษาอังกฤษ แต่เราไม่มั่นใจใน การสื่อสารเท่าใดนัก ในเวลาที่ทำงานเราใช้ภาษาอังกฤษเพียง เล็กน้อย แต่วันหนึ่งเราต้องเปลี่ยนแปลงชีวิต เนื่องจากปีที่แล้วที่ ทำงานของเราต้องการเพิ่มทักษะใหม่ให้ฝ่ายการตลาด ซึ่งได้เชิญ ผู้บรรยายจากประเทศอินเดียมาสอน แต่เราไม่เข้าใจในสิ่งที่เขา ได้สอน

หลังจากวันนั้น เราคิดว่าต้องกลับมาเรียนภาษาอังกฤษอีก ครั้ง และได้เห็นว่าน้องสาวของเราประสบความสำเร็จกับ วอลล์สตรีทอิงลิช เธอสามารถทำงานที่บริษัทต่างชาติและได้รับ เงินเดือนจำนวนมาก เราจงึ ตดั สนิ ใจทจี่ ะเรยี นกบั วอลลส์ ตรที องิ ลชิ ซึ่งที่นี่มีกระบวนการสอนแบบใหม่ ที่ทำให้นักเรียนใช้ภาษา อังกฤษอย่างเป็นธรรมชาติผ่านกิจกรรมมากมาย

วันแรกที่เราเข้าไปที่วอลล์สตรีทอิงลิช สาขาเมกา บางนา ที่นี่ดูน่าสนุกสำหรับเรา หลังผ่านไป 6 เดือนในการเรียนภาษาอัง เรื่องการออกเสียงของเราดีขึ้นและสามารถใช้ได้อย่างถูกต้อง ตอนนี้เราสามารถทำงานร่วมกับชาวต่างชาติและมีโอกาสในการ เปลี่ยนตำแหน่งงาน รวมทั้งได้รับเงินเดือนมากขึ้น วอลล์สตรีท อิงลิชไม่ได้สอนแค่เพียงภาษาอังกฤษ แต่ยังเพิ่มทักษะในการ ทำงานให้กับเราด้วย ทำให้เรามีโอกาสมากมายในการทำงาน เพราะภาษาอังกฤษของเราดีขึ้นมากกว่าเมื่อก่อน เราอยาก ขอบคุณวอลล์สตรีทอิงลิชที่ช่วยเปลี่ยนแปลงในการใช้ภาษา อังกฤษได้ดีขึ้นในทุกๆ วัน

ดวงงาม วัชรโพธิกุล (น้ำผึ้ง)


5 อันดับเรื่องยอดนิยม

course-finder
course-finder
course-finder
ติดต่อเรา
Wall Street English Thailand