นิคมีวันนี้ได้เพราะ วอลล์สตรีท อิงลิช ต้องขอบคุณวอลล์สตรีท อิงลิช ที่โฆษณาว่า

นิคมีวันนี้ได้เพราะ วอลล์สตรีท อิงลิช ต้องขอบคุณวอลล์สตรีท อิงลิช ที่โฆษณาว่า "เราแตกต่าง"

"ตอนนี้ผมใช้ภาษาอังกฤษในการทำธุรกิจ มีลูกค้าต่างชาติอยู่ในประเทศเมียนมาร์ ซึ่งต้องขอบคุณวอลล์สตรีทอิงลิช ที่คอยช่วยเหลือตลอดเวลาที่ได้เรียนอยู่ที่นี่"​

ในปี 2013 ที่ผ่านมา ทำให้เราได้รู้ว่าประเทศไทยกำลังจะเข้าร่วม ประชาคมอาเซียน (AEC) นั่นหมายความว่าจะเป็นการเปิด โอกาสอันมากมายของเรา ทำให้เราจำเป็นต้องเตรียมความพร้อม ให้กับตัวเอง ซึ่งภาษาอังกฤษเป็นสิ่งแรกที่นึกถึงในเวลานั้น โดย เลือกวอลล์สตรีทอิงลิช เนื่องจากเห็นในป้ายโฆษณาที่ว่า “We are different” จึงลองเดินเข้าไปในสาขาซีคอนสแควร์ และได้ พูดคุยกับ Education Consultant เกีย่ วกบั ความฝนั ของเรา หลัง จากที่กลับมาบ้าน และพูดคุยกับภรรยาถึงสิ่งที่เราต้องการ เธอก็ รู้สึกประหลาดใจ แต่หลังจากที่อธิบายให้เธอฟังถึงสิ่งที่เราคาด หวังจากที่นี่และความสำเร็จที่วอลล์สตรีทอิงลิชสามารถรับรอง ได้ เธอก็ให้ผมเข้าไปเรียน

ผ่านไป 1 ปี ก็ได้แนะนำให้ลูกพี่ลูกน้อง 2 คน มาเรียนที่ วอลล์สตรีทอิงลิชและพูดคุยถึงสิ่งที่ได้เรียนในห้องเรียน ในบาง ครั้งก็รู้สึกกดดันเวลาที่อาจารย์ให้เรียนซํ้า ที่จริงก็อยากจะยอม แพ้แต่ภรรยาก็บอกว่าให้สู้ต่อไป หากว่าเราต้องการประสบความ สำเร็จในหน้าที่การงาน

ในตอนนี้ ก็ได้มีลูกค้าต่างชาติอยู่ในประเทศเมียนมาร์ ซึ่ง ต้องขอบคุณวอลล์สตรีทอิงลิช อาจารย์ Personal Tutors และ Service Officers ที่น่ารักเป็นพิเศษในการคอยช่วยเหลือตลอด เวลาที่ได้เรียนอยู่ที่นี่

ธวัชชัย ฉัตรชมฉวน (นิค)


5 อันดับเรื่องยอดนิยม

course-finder
course-finder
course-finder
ติดต่อเรา
Wall Street English Thailand