มันเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องที่สุด ที่ตาลเลือกเรียนภาษาอังกฤษที่ วอลล์สตรีท อิงลิช

มันเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องที่สุด ที่ตาลเลือกเรียนภาษาอังกฤษที่ วอลล์สตรีท อิงลิช

" เคยรู้สึกอายในเวลาที่ต้องพูด เพราะว่ากลัวว่าจะผิดไวยากรณ์ แต่หลังจากที่ได้เรียนที่นี่ก็กล้าที่จะพูดมากขึ้น และคิดว่าการเลือกมาเรียนกับวอลล์สตรีทฯ เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง"​

อยากจะบอกว่าเหตุผลที่เลือกวอลล์สตรีทอิงลิช เพราะอยากที่จะ พัฒนาทักษะการพูด การฟัง และการเขียน เพื่อเตรียมตัวสำหรับ การทำงานในอนาคต โดยอยากที่จะทำงานในบริษัทต่างชาติ

ก่อนที่จะมาเรียนที่นี่ เราเคยเรียนในโรงเรียนสอนภาษาที่ อื่นมาก่อน แต่ก็ไม่ค่อยมีโอกาสได้ใช้ทักษะด้านภาษาเท่าใดนัก แม้ว่าจะเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยที่เป็นแบบนานาชาติ ก็ยังมี โอกาสน้อยมากที่จะใช้ทักษะการพูด จึงทำให้เลือกวอลล์สตรีท อิงลิชในการช่วยเหลือเรา

โดยเรียนที่นี่มาประมาณ 6 เดือนแล้ว รู้สึกว่าสามารถเขียน และพูดได้อย่างคล่องแคล่วขึ้น ซึ่งที่ผ่านมา หาต้องการเขียนหรือ พูด จะต้องคิดเป็นภาษาไทยก่อน แต่ในตอนนี้ไม่จำเป็นแล้ว เคย รู้สึกอายในเวลาที่ต้องพูด เพราะว่ากลัวว่าจะผิดไวยากรณ์ แต่ หลังจากที่ได้เรียนที่นี่ ก็กล้าที่จะพูดมากขึ้น และคิดว่านี่เป็นการ ตัดสินใจที่ถูกต้องในการเลือกมาเรียนกับที่นี่

ตอนนี้ความฝันของเราก็ใกล้ที่จะเป็นจริงแล้ว เพราะว่าใน ช่วงฤดูร้อนที่จะถึงนี้ เราได้รับโอกาสในการฝึกงานกับบริษัท นานาชาติแล้วด้วย

พันนิน หิรัญรัตนธาม (ตาล)


5 อันดับเรื่องยอดนิยม

course-finder
course-finder
course-finder
ติดต่อเรา
Wall Street English Thailand