วอลล์สตรีท อิงลิช เป็นแรงบันดาลใจให้ภูมิตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้น

วอลล์สตรีท อิงลิช เป็นแรงบันดาลใจให้ภูมิตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้น

"เชื่อเถอะว่าไม่มีเส้นทางลัดใดๆ ในการเรียนภาษา มีเพียงแค่สิ่งที่เราต้องทำเต็มที่ด้วยแรงบันดาลใจ ความพยายาม และความขยันเท่านั้นเอง"​

คดิ วา่ คณุ คงไดเ้ หน็ เรือ่ งราวความสำเรจ็ ของผู้คนจำนวนมาก ทีม่ า บอกเล่าถึงเคล็ดลับความสำเร็จต่างๆ ในชีวิตของพวกเขาไปแล้ว ว่าเคล็ดลับคือ การฝึกฝน! ฝึกฝน! และฝึกฝน! ซึ่งผมรู้ว่าเป็นเคล็ด ลับพื้นฐานแต่ทว่าแค่รู้อย่างเดียวนั้นไม่พอ ลองมาดูเรื่องจริงเกี่ยว กับวิธีในการประสบความสำเร็จด้านภาษากัน

จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในตอนที่ภาษา อังกฤษยังไม่ดีนัก จนวันหนึ่งก็ไม่คิดว่าจะมีโอกาสเข้าเรียนใน โรงเรียนสอนภาษา ถือเป็นช่วงเวลาในการฝึกฝนต่างๆ กลายมา เป็นการเล่นสนุก โดยพยายามที่จะเข้าใจและฝึกฝนเรื่อยมา ซึ่ง ใช้เวลาเกือบปีในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างด้านภาษาอังกฤษของ เรา หลังจากที่ได้รับการพัฒนาพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษที่ดีแล้ว เราลองสร้างสภาพแวดล้อมภาษาอังกฤษจากการเริ่มต้นการคิด เป็นภาษาอังกฤษ อ่านข่าวภาษาอังกฤษ ฝึกฝนจากการดู ภาพยนตร์ในการพัฒนาการออกเสียงและทักษะด้านการเขียน

จนเข้าสู่ปีที่ 3 ในการเรียน ก็สามารถยกระดับการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษขึ้นไปอีกระดับ อาจเป็นระยะเวลาติดต่อกัน 3 ปี ใน การเดินทางเพื่อเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ที่ผ่านการทดลองและความ ผิดพลาด แต่เชื่อเถอะว่าไม่มีเส้นทางลัดใดๆ ในการเรียนภาษา มีเพียงแค่สิ่งที่เราต้องทำเต็มที่ด้วยแรงบันดาลใจ ความพยายาม และความขยันเท่านั้นเอง

ภูมิชัย โชคพิพัฒน์พร (ภูมิ)


5 อันดับเรื่องยอดนิยม

course-finder
course-finder
course-finder
ติดต่อเรา
Wall Street English Thailand