เบียร์เชื่อว่าถ้าคุณอยากเรียนภาษาอังกฤษ วอลล์สตรีท อิงลิช คือคำตอบ

เบียร์เชื่อว่าถ้าคุณอยากเรียนภาษาอังกฤษ วอลล์สตรีท อิงลิช คือคำตอบ

"เราได้เห็นและสังเกตว่าตัวเราเองได้พัฒนาขึ้นมาก เรา เข้าใจสำเนียงชาวต่างชาติได้อย่างชัดเจน แม้ว่าพวกเขาจะไม่ใช่เจ้าของภาษา ซึ่งเราสามารถพูดได้อย่างคล่องแคล่วและใช้ ไวยากรณ์ในการเขียนได้ดีอีกด้วย"​

จำได้ว่าครั้งแรกของการไปที่วอลล์สตรีทอิงลิช เรามีความมั่นใจ แต่กลับพูดผิดไวยากรณ์ และยังลืมการใช้โครงสร้างที่ถูกต้อง ใน ตอนนั้นก็รู้เลยว่า เราต้องทำอะไรบางอย่างให้จริงจังมากขึ้น เพราะโดยปกติเราจะไปเรียนที่วอลล์สตรีทอิงลิช แค่ใน Speaking Center แต่ก็ไม่ได้เข้าร่วมคลาสเรียนอื่น เช่น Social Club, English Corner หรือ Complementary Class

แต่ยังโชคดีที่เรามีความมั่นใจสูงและมีความเป็นกันเอง ทำให้เราเริ่มร่วมคลาสต่างๆ ของวอลล์สตรีทอิงลิช และเริ่มต้นที่ จะพูดคุยกับคนอื่นๆ ไม่ใช่แค่เพียงในวอลล์สตรีทอิงลิช แต่เป็น ทุกๆ แห่งที่ได้ไป รวมทั้งยังออกไปเดินเล่นกับเพื่อนชาวต่างชาติ โดยเราจะคิดและสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษในทุกๆ สถานการณ์ ที่ได้พบเจอ

เราได้เห็นและสังเกตว่าตัวเราเองได้พัฒนาขึ้นมาก เรา เข้าใจสำเนียงชาวต่างชาติได้อย่างชัดเจน แม้ว่าพวกเขาจะไม่ใช่ เจ้าของภาษา ซึ่งเราสามารถพูดได้อย่างคล่องแคล่วและใช้ ไวยากรณ์ในการเขียนได้ดีอีกด้วย

ต้องขอบคุณวอลล์สตรีทอิงลิช เป็นอย่างมากที่ทำให้เรามี ระบบและการจัดการที่ดี หากคุณต้องการเรียนและพัฒนาทักษะ ภาษาอังกฤษ ที่วอลล์สตรีทอิงลิชคือคำตอบสุดท้ายของคุณ

ศรราม ธรรมดา (เบียร์)


5 อันดับเรื่องยอดนิยม

course-finder
course-finder
course-finder
ติดต่อเรา
Wall Street English Thailand