ชีวิตของพูนมีความตื่นเต้นท้าทายมากขึ้นหลังจากเรียนภาษาอังกฤษที่ วอลล์สตรีท อิงลิช

ชีวิตของพูนมีความตื่นเต้นท้าทายมากขึ้นหลังจากเรียนภาษาอังกฤษที่ วอลล์สตรีท อิงลิช

"ผมชอบร่วมกิจกรรมกับเพื่อนๆ ที่วอลล์สตรีทอิงลิช ในตอนนี้ผมมีเพื่อนที่ดีมากมาย และพบว่ามีหลากหลายวิธีที่ดี ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ รวมทั้งรู้สึกว่าชีวิตของผมนั้นน่าสนใจ มากขึ้นอีกด้วย"​

เราเรียนที่วอลล์สตรีทอิงลิชได้ 2 เดือนแล้ว ซึ่งเท่าที่จำได้เราไม่ เคยชอบภาษาอังกฤษเลย เนื่องจากการเรียนภาษาอังกฤษเป็น สิ่งที่ยาก ทำให้ภาษาอังกฤษของเราไม่ดีนัก

โดยเราเริ่มเรียนในระดับ Waystage 1 แต่บรรยากาศใน การเรียนของที่นี่ช่วยเราได้มากทีเดียว เพราะทุกๆ คนจะพยายาม ช่วยกันอยู่ตลอดเวลา ทำให้ภาษาอังกฤษของเราดีขึ้นมาก จน สามารถค้นหาหลายๆ สิ่งได้มากกว่าเมื่อก่อนโดยการใช้ภาษา อังกฤษ ซึ่งเรามักจะชอบร่วมกิจกรรมกับเพื่อนๆ ทีี่วอลล์สตรีทอิง ลิช ในตอนนี้มีเพื่อนที่ดีมากมาย และพบว่ามีหลากหลายวิธีที่ดี ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ รวมทั้งรู้สึกว่าชีวิตของเรานั้นน่าสนใจ มากขึ้นอีกด้วย

สาพล จิรัตทิฐิเจริญ (พูน)


5 อันดับเรื่องยอดนิยม

course-finder
course-finder
course-finder
ติดต่อเรา
Wall Street English Thailand