ชีวิตของปัทได้เปลี่ยนไปหลังจากที่ตัดสินใจเรียนภาษาอังกฤษที่ วอลล์สตรีท อิงลิช

ชีวิตของปัทได้เปลี่ยนไปหลังจากที่ตัดสินใจเรียนภาษาอังกฤษที่ วอลล์สตรีท อิงลิช

"มันไม่ใช่เรื่องที่น่าอายแต่อย่างใด ถ้าคุณทำสิงที่ผิดพลาดในเวลาที่เรียนภาษาอังกฤษ แค่อย่าอายเวลาพูดภาษาอังกฤษ"​

ชีวิตของเราได้เปลี่ยนแปลงไปตลอดกาล เป็นเพราะเราได้ตัดสิน ใจเรียนภาษาอังกฤษกับวอลล์สตรีทอิงลิชเมกา บางนา เพียงแค่ เดือนเดียวที่เราพยายามเข้าไปที่วอลล์สตรีทอิงลิช เท่าที่จะทำได้ เรารู้สึกได้ว่าภาษาอังกฤษของเราพัฒนาขึ้นพอสมควร หลังจาก ที่ผ่านไปหนึ่งปี เราก็รู้สึกสงสัยว่า ทักษะด้านภาษาของเราดีพอที่ จะไปต่างประเทศหรือไม่?

ช่วงเวลาในเนเธอแลนด์ถือเป็นช่วงเวลาที่น่าจดจำของเรา ตลอดไป ซึ่งเราจะไม่สามารถเดินทางมายังประเทศที่สวยงาม แห่งนี้ได้ ถ้าเราไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ เราได้ท่อง เที่ยวตลอดเกือบทุกสัปดาห์ เราได้ไปเที่ยว 7 ประเทศ และได้ เที่ยวแบบแบ็คแพ็คเป็นเวลา 2 สัปดาห์ ใน 4 ประเทศและอีก 10 เมือง ซึ่งเป็นความฝันของเรา ที่ทำให้เราได้มองเห็นโลกด้วยตา ของตัวเอง และทำให้มีเพื่อนทั่วทั้งยุโรปและได้รับประสบการณ์ ที่ยอดเยี่ยมตอนอยู่ที่นั่น

หลังจากกลับมาที่ประเทศไทย ชีวิตของเราได้เปลี่ยนไป มาก อยากขอบคุณวอลล์สตรีทอิงลิช เจ้าหน้าที่ อาจารย์ และ เพื่อนๆ ทุกคน ที่นี่คือ ครอบครัวของเรา และมันไม่ใช่เรื่องที่น่า อายอย่างใด ถา้ คุณทำสิง่ ทีผ่ ดิ พลาดในเวลาทีเ่ รียนภาษาองั กฤษ แค่อย่าอายเวลาพูดภาษาอังกฤษ เพราะเราก็ทำผิดพลาดมาก่อน เหมือนกัน

ปัทมา ศธารสถิตย์ (ปัท)


5 อันดับเรื่องยอดนิยม

course-finder
course-finder
course-finder
ติดต่อเรา
Wall Street English Thailand