มาเรียนด้วยกันที่ วอลล์สตรีท อิงลิช แล้วคุณจะค้นพบเป้าหมายของคุณเหมือนที่เอกค้นพบ

มาเรียนด้วยกันที่ วอลล์สตรีท อิงลิช แล้วคุณจะค้นพบเป้าหมายของคุณเหมือนที่เอกค้นพบ

"หากว่ามีใครอยากที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิต ลองเปิดใจและเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกัน แล้วเราจะเดินไป ข้างหน้าพร้อมกันจนกว่าคุณจะได้พบกับเป้าหมายของตัวเองเหมือนกับผม"​

ช่วงเวลา 2 ปีกับวอลล์สตรีทอิงลิช ที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงแค่สถาบัน สอนภาษาอังกฤษ แตยั่งมอบความรูส้ กึ ที่อบอุน่ เหมอื นกับเราได้ อยู่กับครอบครัวเราเอง เรามีความมั่นใจมากขึ้นในการเผชิญหน้า กับความกลัว กล้าที่จะพูดกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในเวลาที่ พวกเขาถาม รวมทั้งได้รับโอกาสในการทำงานกับบริษัทต่างชาติ นอกจากนี้ยังสามารถปรับตัวเข้ากับคนอื่นได้ดีขึ้น รู้ไหมว่าเรามา ถึงจุดนี้ได้อย่างไร? นั่นเป็นเพราะวอลล์สตรีทอิงลิช!

ต้องบอกว่าที่วอลล์สตรีทอิงลิชเป็นครอบครัวของเรา เพราะ เราคิดว่าที่นี่เป็นสังคมที่มีชีวิตชีวาที่นักเรียนไม่ได้เรียนรู้แค่ทักษะ ภาษาอังกฤษ แต่ยังรวมไปถึงการมีเพื่อนใหม่เช่นเดียวกับการ มองโอกาสในอนาคต เพื่อนๆ ที่วอลล์สตรีทอิงลิชคือผู้สนับสนุน ที่ดีที่คอยช่วยเหลือเราอยู่เสมอ

วอลล์สตรีทอิงลิชได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเรา เรา คิดว่าวอลล์สตรีทอิงลิชคือบ้านของเรา นักเรียนและเจ้าหน้าที่ทุก คนคือครอบครัว เรารู้สึกดีใจและอบอุ่นเวลาที่เห็นทุกคนที่ วอลล์สตรีทอิงลิช เราอยากขอบคุณสำหรับทุกสิ่งที่ทำให้เรากลาย เป็นตัวเราในวันนี้ หากว่ามีใครอยากที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิต ลอง เปิดใจและเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรา แล้วเราจะเดินไป ข้างหน้าพร้อมกันจนกว่าคุณจะได้พบกับเป้าหมายของตัวเอง เหมือนกับเรา

เอกชัย คลุมชวี (เอก)


5 อันดับเรื่องยอดนิยม

course-finder
course-finder
course-finder
ติดต่อเรา
Wall Street English Thailand