Soft Skills ที่จะเป็นสำหรับการทำงานในยุคปัจจุบัน

ทักษะ Soft Skills ที่สำคัญสำหรับการทำงาน

Soft Skills ที่จะเป็นสำหรับการทำงานในยุคปัจจุบัน

ในยุคปัจจุบัน นอกจากสกิลความรู้และความชำนาญในการทำงานแล้ว ในองค์กรส่วนใหญ่เริ่มหันมาให้ความสำคัญกับทักษะเสริมอื่น ๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อการทำงานร่วมกับผู้อื่น เพราะหากองค์กรเลือกรับแต่พนักงานที่มีความสามารถในตำแหน่งตัวเองอย่างเดียว แต่ไม่สามารถทำงานร่วมกับทีมหรือพนักงานคนอื่นๆ ย่อมจะส่งผลเสียต่องานภาพรวมขององค์กรมากกว่า โดยทักษะเสริมที่ว่า เราเรียกมันว่า Soft Skills นั่นเอง

โดย Soft Skills ที่ควรฝึกฝนตนเองไว้สำหรับการทำงานจะมีอะไรบ้าง วอลล์สตรีท อิงลิช จะพาไปรีวิวกัน 

 

Soft Skills คืออะไร

Soft Skills คือ ทักษะความสามารถทางด้านอารมณ์ ความรู้สึก การอยู่ร่วมกับผู้อื่น และการพัฒนาตัวเอง เป็นทักษะต้องใช้การฝึกฝนในระยะเวลานานผ่านประสบกาณ์ต่างๆ หรืออาจได้มาจากนิสัยส่วนตัวของคน ๆ นั้น ซึ่งจะแตกต่างจากทักษะในการทำงานเฉพาะที่สามารถเรียนรู้ได้จากตำรา และความชำนาญในการทำงาน ดังนั้น Soft Skills จึงเป็นทักษะที่เจ้าขององค์กรในปัจจุบันต้องการจากพนักงานไม่แพ้ทักษะการทำงานในหน้าที่ประจำ

 

Communication ( ทักษะในการสื่อสาร )

หนึ่งในทักษะสำคัญที่ควรมีสำหรับการทำงาน ทักษะการสื่อสารนั้นจะรวมทั้งการ ฟัง พูดนำเสนอ อ่านสรุปความหมาย เขียนเอกสารและอีเมล เพื่อให้สามารถติดต่อสื่อสารกับทั้งเพื่อนร่วมงาน และทางผู้ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ กระชับ มีความชัดเจน สื่อความหมายได้อย่างถูกต้อง และมีความน่าสนใจ และการมีทักษะในการสื่อสารที่ดียังแสดงถึงทักษะความเป็นผู้นำของคุณได้อีกด้วย

 

Collaboration / Teamwork ( ทักษะการทำงานร่วมกัน และการทำงานเป็นทีม )

คงเป็นเรื่องยากที่จะพลักดันให้สำเร็จลุล่วงได้โดยดี เพื่อการเอาชนะคู่แข่งทางธุรกิจต่าง ๆ ถ้าหากยังขาดการทำงานเป็นทีมของคนในองค์กร หรือแม้กระทั้งการทำงานกับลูกค้า ดังนั้นทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

 

Critical Thinking ( ทักษะการคิดวิเคราะห์ )

เป็นทักษะที่ทำให้เกิดการคิด พิจารณาโดยอาศัยหลักเหตุผลมาประกอบการวิเคราะห์สถานการณ์หรือข้อมูลได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ

 

Continuous learning ( ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง )

ทักษะที่เจ้าขององค์กรคาดหวัง คือการที่พนักงานมีความใฝ่ที่จะเรียนรู้เพื่อพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง ตลอดเวลา ซึ่งจะส่งผลดีให้องค์กรได้พนักงานที่เก่งยิ่งขึ้น แสดงถึงความกระตือรือร้นของพนักงานอีกด้วย

 

Decision making ( ทักษะในการตัดสินใจ )

ในชีวิตประจำก็มักจะมีเรื่องที่ทำให้เราต้องเลือกหรือตัดสินใจอยู่เรื่อย ๆ เช่นเดียวกับการทำงานที่เราต้องมีทักษะในการตัดสินใจ มาเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆ จะมามัวแต่ลังเลไม่ได้ โดยต้องเข้าใจถึงประโยชน์และความเสี่ยงต่าง ๆ มีการวิเคราะห์สถานการณ์อย่างรอบคอบ เพื่อให้การลงมือทำงานเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด

 

Emotional intelligent ( ทักษะความฉลาดทางอารมณ์ )

ทักษะความสามารถในการ ควบคุมจัดการอารมณ์ตัวเองในสถานการณ์ต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม

 

Negotiation ( ทักษะการเจรจาต่อรอง )

ทักษะในการต่อรองเจรจา จำเป็นต้องมีศิลปะในการพูดเพื่อการโน้มน้าวใจ ทั้งเพื่อการสื่อสารกับลูกค้าร่วมถึงเพื่อนร่วมงาน เพื่อการปิดดีลที่ดีที่สุด

 

Positive Attitude ( ทักษะการมีทัศนคติในเชิงบวก )

การที่มีทัศนคติเชิงบวก ช่วยในการปรับมุมมองของคนนั้นให้ดีขึ้น ไม่จมอยู่กับความทุกข์ซึ่งส่งผลดีต่อทั้งตัวเองและองค์กร และเป็นตัวช่วยเพิ่มพลังบวกทำให้สภาพแวดล้อมในการทำงานดียิ่งขึ้น

 

Time Management ( ทักษะการจัดการเวลา )

การจัดการเวลาเป็นอีกทักษะที่สำคัญอย่างมากสำหรับคนทำงาน ที่นอกจากจะเป็นตัวในช่วยให้การจัดการเวลในการทำงาน ยังรวมไปถึงการจัดการบริหารเวลาในชีวิตตัวเองด้วย เป็นส่วนสำคัญของการ Work Life Balance ทำให้การทำงานและการใช้ชีวิตจริงมีความสุขยิ่งขึ้น

 

Problem Solving ( ทักษะการแก้ปัญหา )

ในการทำงานจริงมักจะไม่ได้ราบรื่นเสมอไป ต้องพบปัญหาต่าง ๆ ที่ซับซ้อน องค์กรจึงต้องการพนักงานที่มีทักษะในการจัดการหาสาเหตุ ไปจนถึงการแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

 

รู้อย่างนี้แล้วเพื่อน ๆ ลองสังเกตุตัวเองว่ามีทักษะในข้อไหนกันบ้างแล้ว โดยยิ่งมีทักษะเหล่านี้มากเท่าไหร่ก็จะช่วยเพิ่มโอากาสในการทำงานให้กับเพื่อน ๆ ในยุคนี้ได้อย่างแน่นอน และสำหรับเพื่อน ๆ ที่กำลังสนใจคอร์สเรียนเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับการทำงาน ควบคู่ไปกับทักษะ Soft Skils สามารถลงทะเบียนทดลองเรียน ฟรี ! ไดัที่แบบฟอร์มด้านล่างนี้ได้เลย

ลงทะเบียนทดลองเรียนภาษาอังกฤษฟรี 1 ครั้ง ที่วอลล์สตรีท อิงลิช สาขาใกล้บ้านคุณ ด่วน! สิทธิ์มีจำนวนจำกัดRelated posts

Share via
Copy link
Powered by Social Snap