Graduation Ceremony With Wall Street English at Fashion Island

Graduation Ceremony With Wall Street English at Fashion Island

เฉลิมฉลองความสำเร็จไปกับเหล่านักเรียน Wall Street English สาขา Fashion Island ที่ได้เรียนจบและเข้าร่วมพิธีสำเร็จการศึกษา ขอแสดงความยินดีและภาคภูมิใจไปกับเหล่านักเรียนที่สามารถบรรลุเป้าหมายการเรียนภาษาอังกฤษกับเรา ขอให้ได้ใช้ความรู้จากการที่ได้เรียนกับเราทั้งหมด นำไปใช้ประโยชน์ข้างหน้า รวมถึงพัฒนาทักษะตัวเองให้ประสบความสำเร็จอยู่เสมอ Congratulations ค่ะ

#WallStreetEnglish #WSEThailand

Related posts

Share via
Copy link
Powered by Social Snap