Web Analytics

Running Changes Your Life

Running Changes Your Life

เพื่อนๆ ออกกำลังกายกันบ่อยไหมคะ? แล้วปกติได้ทำการ วอร์มอัพ กันก่อนรึปล่าว ถ้าไม่รู้ว่าคืออะไร และต้องทำยังไง วอลล์สตรีท อิงลิช พร้อมให้ความรู้ทุกท่านในการเตรียมความพร้อมของร่างกายก่อนการออกกำลังกายผ่านทางภาษาอังกฤษ ที่จะทำให้ได้เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆเกี่ยวกับร่างกาย และการยืดเส้นยืดสาย หากคุณเป็นคนนึงที่รักสุขภาพ พบกันที่สาขาของวออล์สตรีท อิงลิช นะคะ

#WallStreetEnglish #WSEThailand

   

Related posts

Halloween Oreo Brownies ณ​ สาขาซีคอนสแควร์

Wall Street English สาขาซีคอนสแควร์ จัดกิจกรรม Halloween Oreo Brownies ทำบราวนี่แสนอร่อยต้อนรับช่วงฮาโลวีนแบบนี้

Read More

Running Changes Your Life

How often do you exercise? Do you warm up your body before you start? If you don’t know what “warm up” is, Wall Street English can teach you all about it, and yes, in English, You can learn new words about your body and how to make it ready before exercising. If you love exercise, join us now.

#WallStreetEnglish #WSEThailand

   

Related posts

Halloween Oreo Brownies ณ​ สาขาซีคอนสแควร์

Wall Street English สาขาซีคอนสแควร์ จัดกิจกรรม Halloween Oreo Brownies ทำบราวนี่แสนอร่อยต้อนรับช่วงฮาโลวีนแบบนี้

Read More
Share via