Wall Street English ชวนน้องเที่ยว Museum Siam

Wall Street English ชวนน้องเที่ยว Museum Siam

เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมา Wall Street English สาขาเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ชวนน้องๆนักเรียนของเรา พาเที่ยว Museum Siam พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้กลางเมืองกรุง ที่สร้างความแปลกใหม่ในการชมพิพิธภัณฑ์ งานนี้นอกจากได้กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ ผสมผสานกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ความเชื่อ ความเป็นไทย และเรื่องเล่าที่จุดประกายความคิด ความรู้ความสร้างสรรค์ในสังคม ที่ทำให้ดูน่าสนใจและเข้าถึงกับน้องๆนักเรียนที่เข้าชมแล้ว ยังได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษที่ปรากฎ และสอดแทรกทั่วไปในพิพิธภัณฑ์ สร้างความสนุกสนานให้กับทุกๆคนอีกด้วยค่ะ

#WSEThailand #WallStreetEnglish

Related posts

Share via
Copy link
Powered by Social Snap