ระดับภาษาอังกฤษ – CEFR A2

CEFR A2

ระดับของ วอลล์สตรีท อิงลิช :

 • 6 – 9 Upper Waystage

ใบรับรอง :

 • IELTS: 3 – 4
 • TOEFL IBT: 0 – 56
 • TOEIC: – 225 – 545

การฟัง

คุณสามารถเข้าใจคำศัพท์ และวลี ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนตัว (ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับตัวคุณ และครอบครัวของคุณ ที่ที่คุณพักอาศัย ซื้อของ และทำงาน)

การอ่าน

คุณสามารถอ่านบทความสั้นๆง่ายๆ และ สามารถค้นหาข้อมูลตามเอกสารต่างๆที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้ เช่น โฆษณา และตารางเดินรถ อีกทั้งยังเข้าใจจดหมายสั้นๆได้อีกด้วย

การโต้ตอบด้วยการพูด

คุณสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างรวดเร็วเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลทั่วไปในชีวิตประจำวัน คุณยังสามารถมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนอื่นๆได้ แม้ว่าคุณจะไม่สามารถนำบทสนทนาได้ด้วยตนเอง

การเขียน

คุณสามารถเขียนจดหมายส่วนตัว, ข้อความสั้นๆ, จดบันทึก และทำบทสรุป โดยใช้โครงสร้างไวยากรณ์พื้นฐานได้

การสร้างสรรค์ทางการพูด

คุณสามารถพูดคุยเกี่ยวกับตัวเอง ครอบครัว และเพื่อนๆ โดยคุณสามารถพูดถึงการเรียน และงานของคุณโดยแสดงความรู้สึกได้ด้วยคำที่ยังไม่หลากหลายนัก คุณยังสามารถผูกวลีเข้ากับประโยคด้วยไวยากรณ์เบื้องต้นได้

ตัวอย่าง

You’re in a clothes shop where the assistant describes the latest offers on sale:you can understand him/her, ask about the price or for advice regarding the clothes and a brief description of every item.

You’re in a restaurant: you can understand basic information about the dishes on the menu, asking the waiter for some brief clarifications about some food.

You’re about to take a tram abroad: you can understand the timetable and details about the route based on written indications or asking someone waiting at the stop.

Go back to top

Close

Smart Gen 2019 Voting – Test Live

 • Test1
  55% 5 / 9
 • Test2
  11% 1 / 9
 • Test3
  22% 2 / 9
 • Test4
  11% 1 / 9
 • Test5
  0% 0 / 9
 • Test6
  0% 0 / 9
 • Test7
  0% 0 / 9
 • Test8
  0% 0 / 9
 • Test9
  0% 0 / 9
 • Test10
  0% 0 / 9
 • Test11
  0% 0 / 9
 • Test12
  0% 0 / 9
 • Test13
  0% 0 / 9
 • Test14
  0% 0 / 9
 • Test15
  0% 0 / 9
 • Test16
  0% 0 / 9
 • Test17
  0% 0 / 9
 • Test18
  0% 0 / 9
 • Test19
  0% 0 / 9
 • Test20
  0% 0 / 9
 • Test21
  0% 0 / 9
 • Test22
  0% 0 / 9
Share via