ระดับภาษาอังกฤษ – CEFR A2

CEFR A2

ระดับของ วอลล์สตรีท อิงลิช :

  • 6 – 9 Upper Waystage

Cambridge English Scale: 120 – 139

 

ใบรับรอง :

  • IELTS: 3 – 4
  • TOEFL IBT: N/A
  • TOEIC Listening & Reading: 225 – 549
  • TOEIC Speaking & Writing: 160 – 239
  • Cambridge: N/A

การฟัง

คุณสามารถเข้าใจคำศัพท์ และวลี ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนตัว (ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับตัวคุณ และครอบครัวของคุณ ที่ที่คุณพักอาศัย ซื้อของ และทำงาน)

การอ่าน

คุณสามารถอ่านบทความสั้นๆง่ายๆ และ สามารถค้นหาข้อมูลตามเอกสารต่างๆที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้ เช่น โฆษณา และตารางเดินรถ อีกทั้งยังเข้าใจจดหมายสั้นๆได้อีกด้วย

การโต้ตอบด้วยการพูด

คุณสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างรวดเร็วเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลทั่วไปในชีวิตประจำวัน คุณยังสามารถมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนอื่นๆได้ แม้ว่าคุณจะไม่สามารถนำบทสนทนาได้ด้วยตนเอง

การเขียน

คุณสามารถเขียนจดหมายส่วนตัว, ข้อความสั้นๆ, จดบันทึก และทำบทสรุป โดยใช้โครงสร้างไวยากรณ์พื้นฐานได้

การสร้างสรรค์ทางการพูด

คุณสามารถพูดคุยเกี่ยวกับตัวเอง ครอบครัว และเพื่อนๆ โดยคุณสามารถพูดถึงการเรียน และงานของคุณโดยแสดงความรู้สึกได้ด้วยคำที่ยังไม่หลากหลายนัก คุณยังสามารถผูกวลีเข้ากับประโยคด้วยไวยากรณ์เบื้องต้นได้

ตัวอย่าง

You’re in a clothes shop where the assistant describes the latest offers on sale:you can understand him/her, ask about the price or for advice regarding the clothes and a brief description of every item.

You’re in a restaurant: you can understand basic information about the dishes on the menu, asking the waiter for some brief clarifications about some food.

You’re about to take a tram abroad: you can understand the timetable and details about the route based on written indications or asking someone waiting at the stop.

Go back to top