ระดับภาษาอังกฤษ – CEFR B1

CEFR B1 

ระดับของ วอลล์สตรีท อิงลิช :

  • 10 – 13 Threshold

ใบรับรอง :

  • IELTS: 4 – 5
  • TOEFL IBT: 57 – 86
  • TOEIC: 550 – 780
  • Cambridge: PET

การฟัง

คุณสามารถจับใจความสำคัญของบทสนทนาในเรื่องที่คุ้นเคยได้ และยังเข้าใจประเด็นหลักๆของรายการวิทยุ และทีวี ข่าว และเรื่องต่างๆที่ได้ยินในชีวิตประจำวัน

การอ่าน

คุณสามารถเข้าใจบทความทั้งที่เกี่ยวกับกิจวัตรประจำวัน และการทำงานได้ โดยคุณยังเข้าใจคำบรรยายเหตุการณ์ ความรู้สึก และความปราถนา ทั้งในรูปแบบของจดหมายและข้อความ

การโต้ตอบด้วยการพูด

คุณสามารถจัดการกับเหตุกาณ์โดยส่วนใหญ่ที่เกิดขณะขณะการเดินทางในประเทศที่พูดภาษาอังกฤษได้ อีกทั้งคุณยังเข้าร่วมบทสนาภาษาอังกฤษเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆในชีวิตประจำวันได้โดยไม่ต้องเตรียมตัว

การเขียน

คุณสามารถเขียนบทความง่ายๆเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน อีกทั้งยังสามารถเขียนอีมลที่สามารถอธิบายข้อมูลของตัวคุณเอง และประสบการณ์การทำงานของคุณ

การสร้างสรรค์ทางการพูด

คุณสามารถอธิบายข้อมูลของตัวคุณเอง และประสบการณ์การทำงานของคุณได้อย่างมั่นใจและชัดเจน คุณยังสามารถอธิบายความใฝ่ฝัน ความหวัง และเป้าหมายของคุณในรูปแบบง่ายๆ และเติมคำบรรยายสั้นๆ

ตัวอย่าง

You’re in a hotel and you meet a group of people who speak about their holidays and you take part in the conversation without difficulties, speaking about your experiences during your stay: you can understand the sense of what people say and intervene actively.

You’re watching a football program: you can understand how the game went based only on the summary provided by the commentator and listening to the interviews given by the players.

You would like to go to a U2 concert with an English speaking friend: you can write a short message to your friend explaining some updates about the tour and you explain that it would be best to see them in Dublin.

Go back to top

Copy link
Powered by Social Snap