ระดับภาษาอังกฤษ – CEFR B2

CEFR B2 

ระดับของ วอลล์สตรีท อิงลิช:

  • 14 – 17 Milestone

Cambridge English Scale: 160 – 179

 

ใบรับรอง :

  • IELTS: 5.5 – 6.5
  • TOEFL IBT: 72
  • TOEIC Listening & Reading: 785 – 944
  • TOEIC Speaking & Writing: 310 – 359
  • Cambridge: FCE

การฟัง

คุณสามารถเข้าใจบทสนทนาที่ซับซ้อนทั้งในเสถานการณ์ส่วนตัว และ การทำงาน คุณเข้าใจถึงบทพูดที่มีเทคนิค โดยเข้าใจรายงานข่าวทางวิทยุ และโทรทัศน์ เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน

การอ่าน

คุณเข้าใจถึงความหมายของบทความในหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับเหตุการณ์ในปัจจุบันซึ่งผู้เขียนใช้ภาษาและคำเฉพาะในการแสดงความเห็น คุณยังเข้าใจถึงรูปแบบที่ซับซ้อนของการโต้แย้งอย่างมีเทคนิค

การโต้ตอบด้วยการพูด

คุณสามารถโต้ตอบกับชาวต่างชาติเจ้าของภาษา ได้อย่างคล่องแคล่วและเป็นธรรมชาติ โดยคุณสามารถมีส่วนร่วมในบทสนทนาที่ซับซ้อน แสดงความคิดเห็น และความต้องการได้อย่างมั่นใจ คุณสามารถอธิบายเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างรอบด้าน

การเขียน

คุณสามารถเขียนบทความที่ชัดเจน แต่ซับซ้อน จากหัวข้อที่กำหนดให้ได้อย่างรอบด้าน โดยสามารถเสนอข้อดีข้อเสียของแผนงานต่างๆ รวมถึงเสนอความคิดเห็นที่ต่างออกไปได้ อีกทั้งยังเขียนบทความอธิบายเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างละเอียด

การสร้างสรรค์ทางการพูด

คุณสามารถอธิบายรายละเอียดต่างๆของคุณที่คุณสนใจได้อย่างละเอียดและชัดเจน ด้วยมุมมองที่หลากหลาย อีกทั้งยังแสดงความคิดเห็น เสนอข้อดีข้อเสียของทางเลือกต่างๆได้อย่างมั่นใจ และง่ายดาย

ตัวอย่าง

You’re an IT engineer and you understand most videos which explain the specifications and functions of new technological solutions: you understand the technical guide videos and manuals about your sector.

You meet your business partner in London and talk about your future collaboration in a clear and detailed way: you can present written reports and documents about your work.

You are invited to a business meeting abroad where you meet managers and directors: you can introduce yourself confidently in conversations and interact well with those present, knowing how to construct complex professional phrases.

Go back to top