ระดับภาษาอังกฤษ – CEFR C1

CEFR C1 

ระดับของ วอลล์สตรีท อิงลิช:

 • 18 – 20 Mastery

ใบรับรอง:

 • IELTS: 6 – 7
 • TOEFL IBT: 110 – 120
 • TOEIC: 945 – 990
 • Cambridge: CAE

การฟัง

คุณสามารถเข้าใจ บทสนทนาที่มีการเสริมความ ในเรื่องใหม่ๆที่ไม่เคยรู้มาก่อนได้ และยัง สามารถเข้าใจรายการโทรทัศน์และภาพยนตร์ภาษาอังกฤษโดยไม่ใช้ความพยายามมาก

การอ่าน

คุณสามารถเข้าใจบทความเกี่ยวกับเหตุการณ์ หรือ หัวข้อต่างๆ ที่ยาวและซับซ้อนได้คุณยังสามารถอ่านหนังสือ หรือคู่มือภาษาอังกฤษต่างๆได้อย่างง่ายดาย และคุณยังสามารถจำแนกความแตกต่าง และเข้าใจถึงลักษณะต่างๆของลักษณะงานเขียนแต่ละแบบ และยังสามารถเข้าใจการเขียนแบบมีเทคนิคได้ง่าย

การโต้ตอบด้วยการพูด

คุณสามารถสนทนาภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วและเป็นธรรมชาติได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างหลากหลาย และมีประสิทธิภาพ ทั้งในแง่ของการทำงาน และเรื่องส่วนตัว คุณสามารถสร้างข้อเสนอ และความคิดเห็นต่างๆได้อย่างชัดเจน

การเขียน

คุณสามารถเขียนบทความเพื่อแสดงความคิดเห็นอย่างละเอียด ด้วยโครงสร้างที่ถูกต้องได้ อีกทั้งยังสามารถเขียนจดหมายที่มีใจความสำคัญที่ซับซ้อน เน้นย้ำความสำคัญของมุมมองต่างๆ และยังปรับเปลี่ยนงานเขียนของคุณได้ตามลักษณะของผู้อ่านอีกด้วย

การสร้างสรรค์ทางการพูด

คุณสามารถจับใจความสำคัญ และแสดงข้อโต้แย้งของมุมมองต่างๆได้ คุณมีการโต้แย้งที่มีเหตุผล ชัดเจน และ ละเอียด พร้อมทั้งสามารถนำเสนอข้อมูลสำคัญเพื่อนำเข้าสู่บทสรุปที่มีความกระชับ และเจาะจงได้อีกด้วย

ตัวอย่าง

Your friend talks about kite-surfing, explaining in detail the equipment used as well as the techniques to adopt: even if you have never practiced this sport you can understand most of the speech.

In preparation for a meeting you write a detailed speech about artificial intelligence providing specific information and using scientific language: you can give precise answers to questions from the audience.

You’ve had a car accident and have to reach an agreement with the other driver:you express yourself without difficulty using specific language related to legal responsibility as well as talk about what happened.

Go back to top

Close

Smart Gen 2019 Voting – Test Live

 • Test1
  55% 5 / 9
 • Test2
  11% 1 / 9
 • Test3
  22% 2 / 9
 • Test4
  11% 1 / 9
 • Test5
  0% 0 / 9
 • Test6
  0% 0 / 9
 • Test7
  0% 0 / 9
 • Test8
  0% 0 / 9
 • Test9
  0% 0 / 9
 • Test10
  0% 0 / 9
 • Test11
  0% 0 / 9
 • Test12
  0% 0 / 9
 • Test13
  0% 0 / 9
 • Test14
  0% 0 / 9
 • Test15
  0% 0 / 9
 • Test16
  0% 0 / 9
 • Test17
  0% 0 / 9
 • Test18
  0% 0 / 9
 • Test19
  0% 0 / 9
 • Test20
  0% 0 / 9
 • Test21
  0% 0 / 9
 • Test22
  0% 0 / 9
Share via