Web Analytics

เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

ยินดีต้อนรับสู่สาขาของเรา!

วอลล์สตรีทอิงลิช สาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

ชั้น 4 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ 99, 99/1, 99/2 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองฯ จังหวัดเชียงใหม่ 50000

จันทร์ – ศุกร์ : 11.00 น. – 21.00 น.
เสาร์–อาทิตย์ : 11.00 น. – 21.00 น.

โทร 052 00 3330, 052 003 046

   

Related posts

Share via