หน้าแรก 2022

แบบทดสอบภาษาอังกฤษออนไลน์ ฟรี!

STUDY

BUSINESS

CAREER

TRAVEL

EVERYDAY

แบบทดสอบภาษาอังกฤษออนไลน์ ฟรี!

STUDY

BUSINESS

CAREER

TRAVEL

EVERYDAY

หลักสูตรและรูปแบบการเรียน

วอลล์สตรี อิงลิช สถาบันสอนภาษาอังกฤษอันดับ 1 พร้อมช่วยคุณพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ให้คุณ ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้อย่างเป็นธรรมชาติ ด้วยหลักสูตรเฉพาะ MULTIMETHOD® ที่มีระบบการเรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอน
ออกแบบมาให้เหมาะสมกับผู้เรียนในทุกระดับชั้น ผ่านการรับรองแล้วว่าได้ผลจริงจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ

หลักสูตรและรูปแบบการเรียน

วอลล์สตรีท อิงลิช
สถาบันสอนภาษาอังกฤษอันดับ 1

พร้อมช่วยคุณพัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษให้คุณ ฟัง พูด อ่าน เขียน
ได้อย่างเป็นธรรมชาติ ด้วยหลักสูตรเฉพาะ
MULTIMETHOD® ที่มีระบบการเรียนรู้อย่าง
เป็นขั้นตอน ออกแบบมาให้เหมาะสมกับผู้เรียน
ในทุกระดับชั้น ผ่านการรับรองแล้วว่าได้ผลจริง
จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ

ลงทะเบียนทดลองเรียน ฟรี!ฟรี! E-Book หลากหลายหัวข้อเด็ดที่ไม่ควรพลาด
ลงทะเบียนเลือกโหลดเล่มที่สนใจไปเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษด้วยตัวเองได้เลยทันที

รู้จัก วอลล์สตรีท อิงลิช ให้มากขึ้น

รู้จัก วอลล์สตรีท อิงลิช
ให้มากขึ้น