วัดระดับภาษาอังกฤษ ฟรี!

คุณต้องการทดสอบภาษาอังกฤษหรือไม่?

ลองทดสอบภาษาอังกฤษอย่างรวดเร็วกับเราสิ เพื่อดูว่าภาษาอังกฤษของคุณอยู่ในระดับไหน

Test your level

Beginners English Test

Answer our quick 10 question quiz to find out your English level.

What’s your name?

 • I name is…
 • My name...
 • My name’s…

___ do you live?

 • Who
 • Where
 • What

I __ a student. You __ a teacher.

 • are / am
 • am / are
 • is / are

My birthday is __ May. When is yours?

 • in
 • at
 • on

What's your job?

 • I'm a chef.
 • I'm an actor.
 • I'm a waiter.

What are you doing now?

 • I am watching TV.
 • I watch TV.
 • I is watching TV.

This book isn't mine, it's ___.

 • you
 • you are
 • yours

I cook in my ___.

 • living room
 • bedroom
 • kitchen

Do you like English?

 • Yes, like English
 • I like.
 • Yes, I do.

He's from the UK. He's ______.

 • British
 • Great British
 • Britain

How did you do?

Are you ready to get your results?

Complete your details in the form to get an email with your test results.ทดสอบภาษาอังกฤษเพิ่มเติม

แบบทดสอบภาษาอังกฤษแบบใหม่ ให้คุณวัดระดับภาษาอังกฤษได้ตรงตามความต้องการ สนุกได้ความรู้ พร้อมรู้ผลคะแนนทันที

เรามีรายละเอียดเกี่ยวกับการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งสอดคล้องกับ  CEFR และ Global Scale of English

เราจะเริ่มทดสอบการฟัง การอ่าน การเขียน ไวยากรณ์และคำศัพท์ ผลทดสอบจะแสดงระดับทางภาษาอังกฤษของคุณ เพื่อเริ่มต้นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ คุณจะได้รับผลลัพธ์ที่ถูกต้องและแม่นยำที่สุด

ค้นหา สถานที่เรียนของเรา เพื่อดูสาขาที่ใกล้ที่สุดสำหรับคุณ

Copy link
Powered by Social Snap