แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ

ตอนที่คุณตัดสินใจเลือกหนังสือมากมายในร้านหนังสือ และสิ่งที่มีอยู่บนอินเตอร์เน็ต จะเห็นว่ามันมีตัวเลือกแบบฝึกหัดมากมายในปัจจุบัน แล้วแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษแบบไหนกันที่สร้างความแตกต่างได้จริงๆ และอะไรคือแนวทางการใช้แบบฝึกหัดที่ดีที่สุด?

เลือกทำแบบฝึกหัดที่ตรงกับเลเวลของคุณ

การทำแบบฝึกหัดตรงกับเลเวลภาษาอังกฤษของคุณเป็นสิ่งสำคัญ มิฉะนั้นคุณจะรู้สึกสับสนและเบื่อหน่าย นี่เลยเป็นความสำคัญของการเรียนตามหลักสูตรที่มีโครงสร้างการเรียน เช่นคอร์สเรียนที่ วอลล์สตรีทอิงลิช แบบฝึกหัดจะเข้ากับความต้องการของคุณ

ทำน้อยๆ แต่ทำให้บ่อย

การทำแบบฝึกหัดสั้นๆ บ่อยๆ นั้นดีกว่าการใช้เวลาหลายๆ ชั่วโมงและทำหลายๆ อันในวันเดียว นี่คือเหตุผลที่ วอลล์สตรีทอิงลิช สร้าง แบบฝึกหัดดิจิตอล (Digital Workbooks) ให้นักเรียนได้ทำการเรียนทุกที่ทุกเวลา แถมยังง่ายต่อการจำสิ่งที่ได้เรียนมาเมื่อคุณทำแบบฝึกหัดสั้นๆ แต่ทำให้บ่อย

ฝึกฝนทักษะให้ครบ

สำหรับนักเรียนหลายๆ คน ประโยค ‘แบบทดสอบภาษาอังกฤษ’ หมายถึงการฝึกแกรมม่า แต่จริงๆ นั่นไม่เสมอไป การฝึกฝนภาษาอังกฤษ ควรเป็นการฝึกหลักการพูด และการฟังเช่นเดียวกับการอ่านและการเขียน แบบฝึกหัดของวอลล์สตรีทอิงลิชเกือบทุกชุดเน้นเรื่องของการพูดและการฟังเพื่อเตรียมนักเรียนสำหรับการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง และแบบฝึกหัดเหล่านี้ก็ได้รวมถึงการฝึกโครงสร้างแกรมม่าและคำศัพท์ไปด้วยอย่างธรรมชาติ คอร์สเรียนของวอลล์สตรีทอิงลิชยังมีแบบฝึกหัดพิเศษที่อิงจาก Financial Times ทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกภาษาในหัวข้อหลากหลายที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและวัฒนธรรม

ทำให้เป็นเรื่องสนุก!

การทำแบบฝึกหัดไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องซ้ำซากและน่าเบื่อ บทเรียนดิจิตอล Interactive มีแบบฝึกหัดหลากหลายรูปแบบที่ทำให้การเรียนเป็นเรื่องสนุก ทั้งยังโฟกัสที่สถานการณ์ในชีวิตจริง และการใช้งานแทนการท่องจำรูปประโยคเดิมๆ อยู่เป็นร้อยรอบ

คุณจะเลือกทำแบบฝึกหัดแบบไหน?

ให้วอลล์สตรีทอิงลิชแนะนำและทำให้คุณใช้เวลาอย่างคุ้มค่า!

Test your level

Beginners English Test

Answer our quick 10 question quiz to find out your English level.

What’s your name?

 • I name is…
 • My name...
 • My name’s…

___ do you live?

 • Who
 • Where
 • What

I __ a student. You __ a teacher.

 • are / am
 • am / are
 • is / are

My birthday is __ May. When is yours?

 • in
 • at
 • on

What's your job?

 • I'm a chef.
 • I'm an actor.
 • I'm a waiter.

What are you doing now?

 • I am watching TV.
 • I watch TV.
 • I is watching TV.

This book isn't mine, it's ___.

 • you
 • you are
 • yours

I cook in my ___.

 • living room
 • bedroom
 • kitchen

Do you like English?

 • Yes, like English
 • I like.
 • Yes, I do.

He's from the UK. He's ______.

 • British
 • Great British
 • Britain

How did you do?

Are you ready to get your results?

Complete your details in the form to get an email with your test results.

ฉันยินดีรับฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ และยอมรับ

นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copy link
Powered by Social Snap