แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ

ตอนที่คุณตัดสินใจเลือกหนังสือมากมายในร้านหนังสือ และสิ่งที่มีอยู่บนอินเตอร์เน็ต จะเห็นว่ามันมีตัวเลือกแบบฝึกหัดมากมายในปัจจุบัน แล้วแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษแบบไหนกันที่สร้างความแตกต่างได้จริงๆ และอะไรคือแนวทางการใช้แบบฝึกหัดที่ดีที่สุด?

เลือกทำแบบฝึกหัดที่ตรงกับเลเวลของคุณ

การทำแบบฝึกหัดตรงกับเลเวลภาษาอังกฤษของคุณเป็นสิ่งสำคัญ มิฉะนั้นคุณจะรู้สึกสับสนและเบื่อหน่าย นี่เลยเป็นความสำคัญของการเรียนตามหลักสูตรที่มีโครงสร้างการเรียน เช่นคอร์สเรียนที่ วอลล์สตรีทอิงลิช แบบฝึกหัดจะเข้ากับความต้องการของคุณ

ทำน้อยๆ แต่ทำให้บ่อย

การทำแบบฝึกหัดสั้นๆ บ่อยๆ นั้นดีกว่าการใช้เวลาหลายๆ ชั่วโมงและทำหลายๆ อันในวันเดียว นี่คือเหตุผลที่ วอลล์สตรีทอิงลิช สร้าง แบบฝึกหัดดิจิตอล (Digital Workbooks) ให้นักเรียนได้ทำการเรียนทุกที่ทุกเวลา แถมยังง่ายต่อการจำสิ่งที่ได้เรียนมาเมื่อคุณทำแบบฝึกหัดสั้นๆ แต่ทำให้บ่อย

ฝึกฝนทักษะให้ครบ

สำหรับนักเรียนหลายๆ คน ประโยค ‘แบบทดสอบภาษาอังกฤษ’ หมายถึงการฝึกแกรมม่า แต่จริงๆ นั่นไม่เสมอไป การฝึกฝนภาษาอังกฤษ ควรเป็นการฝึกหลักการพูด และการฟังเช่นเดียวกับการอ่านและการเขียน แบบฝึกหัดของวอลล์สตรีทอิงลิชเกือบทุกชุดเน้นเรื่องของการพูดและการฟังเพื่อเตรียมนักเรียนสำหรับการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง และแบบฝึกหัดเหล่านี้ก็ได้รวมถึงการฝึกโครงสร้างแกรมม่าและคำศัพท์ไปด้วยอย่างธรรมชาติ คอร์สเรียนของวอลล์สตรีทอิงลิชยังมีแบบฝึกหัดพิเศษที่อิงจาก Financial Times ทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกภาษาในหัวข้อหลากหลายที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและวัฒนธรรม

ทำให้เป็นเรื่องสนุก!

การทำแบบฝึกหัดไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องซ้ำซากและน่าเบื่อ บทเรียนดิจิตอล Interactive มีแบบฝึกหัดหลากหลายรูปแบบที่ทำให้การเรียนเป็นเรื่องสนุก ทั้งยังโฟกัสที่สถานการณ์ในชีวิตจริง และการใช้งานแทนการท่องจำรูปประโยคเดิมๆ อยู่เป็นร้อยรอบ

คุณจะเลือกทำแบบฝึกหัดแบบไหน?

ให้วอลล์สตรีทอิงลิชแนะนำและทำให้คุณใช้เวลาอย่างคุ้มค่า!

Test your level

Beginners English Test

Answer our quick 10 question quiz to find out your English level.

What’s your name?

 • I name is…
 • My name...
 • My name’s…

___ do you live?

 • Who
 • Where
 • What

I __ a student. You __ a teacher.

 • are / am
 • am / are
 • is / are

My birthday is __ May. When is yours?

 • in
 • at
 • on

What's your job?

 • I'm a chef.
 • I'm an actor.
 • I'm a waiter.

What are you doing now?

 • I am watching TV.
 • I watch TV.
 • I is watching TV.

This book isn't mine, it's ___.

 • you
 • you are
 • yours

I cook in my ___.

 • living room
 • bedroom
 • kitchen

Do you like English?

 • Yes, like English
 • I like.
 • Yes, I do.

He's from the UK. He's ______.

 • British
 • Great British
 • Britain

How did you do?

Are you ready to get your results?

Complete your details in the form to get an email with your test results.