การใช้ Past Continuous Tense ในภาษาอังกฤษ

การใช้ Past Continuous Tense ในภาษาอังกฤษ

Past Continuous เป็นหนึ่งใน tense หลักที่ใช้สำหรับอธิบายสถานการณ์ในอดีต ควรใช้ตอนไหนและใช้อย่างไร? เรามาหาคำตอบกัน

Past Continuous

การรู้วิธีการใช้ Past Continuous จะช่วยให้คุณอธิบายอดีตได้ชัดเจนขึ้น โดยเฉพาะเวลาคุณต้องการจะเล่าเรื่องและต้องการจะลงรายละเลียดว่าเกิดอะไรขึ้น

วิธีการสร้างประโยค Past Continuous

เราจะสร้างประโยค Past Continuous โดยใช้รูปแบบของ Simple Past ที่ใช้ verb “to be” -“was/were”- และ verb หลักในรูปของ “–ingตัวอย่างเช่น

”You were reading a book.”

ในประโยคคำถามเราจะขึ้นต้นด้วย auxiliary verb “was/were” และตามด้วยประธาน

Were you reading a book?”

และในประโยคปฏิเสธจะใส่ “not”

“You weren’t reading a book.”

นี่เป็นตารางตัวอย่าง

รูปแบบของคำตอบคือ Yes, I was./No, I wasn’t.

เราจะใช้ Past Continuous ตอนไหน ? มีเพียงแค่ 2 การใช้งานหลักๆของ tense นี้

  1. อธิบายการกระทำในเวลาที่เฉพาะเจาะจงในอดีต

At 4 p.m. I was reading a book.

ตรงนี้หมายความว่าการอ่านหนังสือได้เริ่มก่อน 4 โมงเย็นและยังดำเนินต่อในเวลานั้น ตัวอย่างอื่นๆเช่น

What were you doing at 12:30?

We were having lunch at 12:30.

Jana was still sitting in the classroom at 5 p.m.

The children were having tea at 4:30 p.m.

The traffic wasn’t moving at all at 8 a.m.

  1. เปรียบเทียบ 2 การกระทำที่จบลงไปแล้วในอดีต

When I arrived, the children were waiting for me.

ตรงนี่หมายความว่าเด็กๆได้รอก่อนหน้าไปจนถึงขณะที่ฉันไปถึง ตัวอย่างอื่นๆเช่น

I was falling asleep when I heard a noise downstairs.

They were just going onto the motorway when they got a flat tire.

Was it raining when you went out?

Mrs Evans was making a phone call when we went into her office.

เราควรใช้ Past Continuous หรือ Past Simple ดีนะ?

ถ้าคุณกำลังอธิบายลำดับของการกระทำที่เกิดขึ้นไปแล้วตามลำดับเหตุการณ์ ให้ใช้ Simple Past ตัวอย่างเช่น

I got up, had a shower then went downstairs for breakfast.

ถ้าคุณต้องการจะเล่ารายละเอียดเพื่อนจะให้ผู้ฟังเห็นภาพตาม ให้ใช้ Past Continuous ตัวอย่างเช่น

When I went into the kitchen, my brother was making some bacon and eggs.

Past Continuous เป็น tense ที่มีประโยชน์มาก และเห็นได้ชัดว่าสร้างประโยคได้ไม่ยาก และสามารถทำให้เป็นคำพูดของคุณได้ ต้องลองทำแบบทดสอบด้านบนเพื่อฝึกการใช้ tense นี้

การเรียน tense นี้ควบคู่ไปกับเรื่องอื่นๆในภาษาอังกฤษ วิธีการที่ดีที่สุดคือการเรียนหลักสูตรที่มีแบบแผน ที่ Wall Street English คุณสามารถเรียนรู้วิธีการใช้ทุก tense ในภาษาอังกฤษ อย่างสนุกสนานและใช้งานได้จริง ผ่านการฟัง และการพูด สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่หน้า Our Levels

ลงทะเบียนทดลองเรียนภาษาอังกฤษฟรี 1 ครั้ง ที่วอลล์สตรีท อิงลิช สาขาใกล้บ้านคุณ ด่วน! สิทธิ์มีจำนวนจำกัดRelated posts

Share via
Copy link
Powered by Social Snap