การใช้ Past Perfect Tense ในภาษาอังกฤษ

การใช้ Past Perfect Tense ในภาษาอังกฤษ

การมีทักษะที่เหมาะสมในการพูดอธิบายเรื่องราวในอดีตเป็นภาษาอังกฤษถือว่าเป็นข้อได้เปรียบอย่างมาก ไม่ว่าจะใช้ในการทำงานหรือในวันหยุดพักผ่อน โดยคุณอาจจะคุ้นเคยดีกับ Simple Past และ Present Perfect ทั้งนี้คุณอาจจะได้ทราบดีถึงการใช้ Past Continuous ด้วย

Past Perfect Tense จะเป็นช่วยให้คุณสามารถเปรียบเทียบเวลาและการกระทำที่แตกต่างกันในอดีต ลองมาทำแบบฝึกหัดแสนสนุกของเราดู จากนั้นแล้วไปดูข้อมูลเพิ่มเติมกันเถอะ

The Past Perfect Tense

Past Perfect Tense เป็นอีกหนึ่งโครงการประโยคที่มีประโยชน์มากๆที่จะทำให้คุณเข้าใจภาษาอังกฤษมากขึ้น ด้วยรูปประโยคที่ค่อนข้างง่ายและใช้เหมือนๆกันในทุกประธานของประโยค เช่นเดียวกัน Simple Past Tense นอกจากนี้ Past Perfect Tense จะใช้ร่วมกับ Past Tense อื่นๆ โดยเฉพาะ Simple Past Tense

วิธีการใช้ Past Perfect Tense

เราจะใช้เพียงแค่ “had” และverb Past Participle (verb ช่อง 3) ตัวอย่างเช่น

“You had met him before.”

ในประโยคคำถามเราจะขึ้นต้นด้วย auxiliary verb “was/were” และตามด้วยประธาน

“Had you met him before?”

และในประโยคปฏิเสธจะใส่ “not” ต่อท้าย “had”

“You hadn’t met him before.”

นี่เป็นตารางตัวอย่าง

รูปแบบของคำตอบคือ Yes, I had./No, I hadn’t.

เราจะใช้ Past Perfect ตอนไหน?

เราใช้ Past Perfect Tense เพื่ออ้างอิงบางสิ่งที่ได้เกิดขึ้นไปแล้วก่อนหน้าบางสิ่ง ด้วยเหตุนี้จึงจะใช้ร่วมกับ Simple Past Tense ตัวอย่างเช่น

Bob was exhausted. He had worked hard all day.

มันเป็นเรื่องปกติที่จะใช้ adverb เช่น already, just, never, previously กับ Past Perfect Tense โดยจะถูกใส่ระหว่าง “had” กับ verb Past Participle ซึ่งเรายังจะสามารถใช้ “yet” ในท้ายประโยคได้ ตัวอย่างเช่น

When Miguel arrived, the party had already started.

The kids were really excited about visiting the fun park. They’d never been before.

I didn’t go to see the film with my friends because I’d already seen it.

When we went outside it had just begun to rain.

The new CEO joined the company last month. She’d previously worked for a pharmaceutical firm.

My brother sold his car on Saturday. He’d had it for 20 years!

When we got to the airport we realized we’d left the tickets at home.

Tim had just retired when you joined the firm, hadn’t he?

Had the boys already done their homework when you spoke to them?

เราควรใช้ Past perfect หรือ Past simple ดีนะ?

เมื่อคุณบรรยายการกระทำในอดีตตามลำดับเหตุการณ์ (เรียงลำดับก่อน-หลัง) ให้ใช้ Simple Past  ตัวอย่างเช่น

Yesterday my alarm didn’t ring so I woke up late and missed the bus.

แต่ถ้าคุณจะพูดถึงอดีตโดยจะอ้างอิงบางสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้า คุณควรใช้ Past Perfect ตัวอย่างเช่น

Yesterday I woke up late and missed the bus because my alarm hadn’t rung.

I arrived at work late because I’d missed the bus.

Past Perfect Continuous

เช่นเดียวกับ Past Perfect แบบ Simple ส่วนนี้เป็นรูปแบบ Continuous ที่ใช้อ้างอิงการกระทำในอดีตที่เกิดขึ้นก่อนบางสิ่งแต่จะไปเน้นให้เห็นการกระทำที่กำลังดำเนิน ณ ช่วงเวลานั้นแทนที่จะเป็นการกระทำที่เกิดขึ้นแล้วจบไป ตัวอย่างเช่น

When we arrived, Laura’s Mum had been cooking for six hours!

รูปแบบของประโยคนั้นเหมือนกันหมด เช่นเดียวกัน Past Perfect แบบปกติ เพียงแต่จะใช้ “had been” + verb “-ing” ตัวอย่างเช่น

He had been walking

They had been waiting

Had you been sleeping?

Here are some other examples:

She’d been studying for hours when she finally took a break.

How long had you been waiting when the train arrived?

It’d been snowing for hours when it eventually stopped this afternoon.

Where had he been playing before he moved to this club?

When Kim walked into the office, the two receptionists had just been arguing.

The dog had been sleeping when the children ran outside and woke him up.

เราควรใช้ Past Perfect แบบ Simple หรือ Continuous ดีนะ?

ถ้าคุณต้องการจะอ้างอิงถึงการกระทำหรือเหตุการณ์เดียว ให้ใช้ Past Perfect Simple ตัวอย่างเช่น

I didn’t have a coffee with my colleagues because I’d already had one at home.

แต่ถ้าคุณต้องการจะเน้นที่บางสิ่งที่ได้กำลังดำเนินอยู่ก่อนการกระทำหรือเหตุการณ์ในอดีต ให้ใช้รูปแบบของ Continuous ตัวอย่างเช่น

When the boss arrived at the meeting, the team had been discussing some new proposals.

เช่นเดียวกับ Continuous tense อื่นๆ ที่ verb บางคำไม่สามารถใช้ได้กับ Past Perfect Continuous Tense เพราะคำเหล่านี้เป็นคำกริยาแสดงสภาวะ (Stative verb) อย่างเช่น be, cost, know, love, like, hate, have (มี), own. ซึ่งคำเหล่านี้ และคำกริยาอื่นๆใกล้เคียง จะใช้กับแค่ Past Perfect Simple เท่านั้น ตัวอย่างเช่น

When we get married, Bill and I had known each other for ten years. (ไม่ใช่ “Bill and I had been knowing each other”.)

การเรียนรู้การใช้ Past Perfect สามารถยกระดับทักษะการพูดคุยภาษาอังกฤษของคุณไปอีกขั้นนึงเลยทีเดียว แต่อย่างไรก็ตามคุณจำเป็นต้องหัดฟังและทำแบบฝึกหัดเยอะๆ เช่นเดียวกับ Past Tense อื่นๆ

ในคอร์สของ Wall Street English คุณจะคุ้นเคยกับ Past Perfect อย่างเป็นธรรมชาติจากการใช้ดูวีดีโอออนไลน์ของเรา และเพิ่มความมั่นใจมากขึ้นในการเขียนประโยคด้วยตัวของคุณเองผ่านการพูดและการเขียน ซึ่งคุณเองก็สามารถทำแบบฝึกหัดที่น่าสนใจของเราเพื่อช่วยฝึกฝนตัวคุณเองได้เช่นกัน

มาลองทำแบบฝึกหัดกันเถอะ เพื่อทดสอบความเข้าใจใน Past Perfect ของคุณ

ลงทะเบียนทดลองเรียนภาษาอังกฤษฟรี 1 ครั้ง ที่วอลล์สตรีท อิงลิช สาขาใกล้บ้านคุณ ด่วน! สิทธิ์มีจำนวนจำกัดRelated posts

Share via
Copy link
Powered by Social Snap