ความแตกต่างระหว่าง ‘shall’ และ ‘will’ ใน Future Tense

ความแตกต่างระหว่าง ‘shall’ และ ‘will’ ใน Future Tense

เวลาที่ต้องการจะพูดเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคตในภาษาอังกฤษ มีรูปประโยคหลายรูปที่เราสามารถนำมาใช้ได้ เช่น present continuous, ‘be going to’, ‘will’ และ ‘shall’ ‘will’ และ ‘shall’ เป็นคำสองคำที่ใช้ได้ง่ายที่สุดเพราะมันมีรูปแบบการวางที่ไม่ซับซ้อน แต่ค่อนข้างจะทำให้เราสับสนได้ง่าย แล้วอะไรล่ะคือความแตกต่างระหว่างสองคำและเมื่อไหร่ที่ควรใช้ตัวไหน? เรามีข้อมูลมาให้ด้านล่าง

Will

คำที่ง่ายและพื้นฐานที่สุดในการอธิบายเกี่ยวกับเรื่องราวในอนาคตคือ ‘will’ โครงสร้าง ‘will’ สามารถจำได้ง่ายมากเพราะมันไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนรูปไม่ว่ากับประธานตัวไหน นอกจากนั้นเรายังไม่จำเป็นต้องผัน verb แท้ที่ตามมาด้วย

 

การทำเป็นรูปปฏิเสธ เราจะเติม ‘not’

 

การทำเป็นประโยคคำถาม เราจะสลับที่ประธานกับ ‘will’

เราจะใช้ ‘will’ ในสถานการณ์เหล่านี้

a) เพื่ออธิบายเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต

 • We’ll be at the hotel until 8pm.
 • The trains will be late today because of the bad weather.
 • How long will you stay in Hong Kong?
 • He’ll send us the report when he has all the data.

b) เพื่อแสดงถึงการคาดเดา

 • The world population will grow a lot in the next 50 years.
 • I think I’ll stay in this company until I retire.
 • She doesn’t think she’ll pass the exam.
 • Who do you think will win the tournament?

c) เพื่อพูดถึงการตัดสินใจที่เกิดขึ้นในเวลานั้น

 • I’ll have the vegetable soup please.
 • (The phone rings) I’ll answer it.
 • So that’s the plan – we’ll check the sales figures and you check the expenses.
 • Jean’s over there. I’ll just go and say ‘hello’ before we leave.

d) เพื่อแสดงการขอ

 • Will you bring some more water please?
 • Will you come to the appointment with me?
 • Will you be quiet please? I’m trying to make an important phone call.
 • You’ll give me a hand with dinner, won’t you?

e) เพื่อสื่อถึงคำสัญญาและการเสนอ

 • I’ll call you when I get home.
 • She’ll help you finish the work, don’t worry.
 • We’ll send you the goods as soon as possible.
 • Lee and Kim will show you around the city.

f) เพื่ออธิบายผลของประโยคที่แสดงความเป็นเงื่อนไข

 • If it rains, I’ll take my umbrella,
 • If they win the next match, they’ll go through to the final.
 • Will she come to dinner if I invite her?
 • We won’t mind if you arrive late.

Shall

ในอดีต ‘shall’ มักจะถูกใช้เหมือน ‘will’ คุณจะเห็นได้เลยว่าในงานเขียนดังๆ ในอดีตจะมีการใช้ ‘shall’ อยู่บ่อยครั้ง แต่ในภาษาอังกฤษสมัยใหม่ เราจะใช้ ‘will’ สำหรับประโยคบอกเล่าและประโยคปฏิเสธ อย่างไรก็ตาม เราจะยังใช้ ‘shall’ เพื่อสร้างประโยคคำถามเวลาที่ประธานเป็น ‘I’ และ ‘we’ โดยเฉพาะในภาอังกฤษแบบอังกฤษ

เราสามารถสร้างประโยคด้วย ‘shall’ แบบเดียวกันกับเวลาที่เราใช้ ‘will’

รูปปฏิเสธจะต้องเติม ‘not’

(รูปย่อ‘shan’t’ มักจะใช้โดยทั่วไปในภาษาพูด แต่จะไม่ค่อยใช้ในภาษาเขียน)

เราจะสร้างประโยคคำถามโดยการสลับประธานกับ ‘shall’ ซึ่งจะใช้ ‘shall’ เฉพาะแค่ในประโยคคำถามซึ่งประธานเป็น ‘I’ และ ‘we’

เราจะใช้  ‘shall’ ในสถานการณ์เหล่านี้

a) เพื่อเสนอบางอย่างโดยมีประธานเป็น I/we  

 • Shall I make some lunch?
 • Shall we help you with your bags?
 • Where shall I drop you off? Outside your office?
 • Shall I water your plants while you’re away?

b) เพื่อแสดงถึงการเสนอแนะเวลาที่ประธานเป็น I/we

 • Shall we go to the park later?
 • Shall we have something to eat?
 • Who shall we invite to the party?
 • What shall we do after we’ve watched the film?

c) เพื่อแสดงถึงข้อห้ามอย่างสุภาพ

 • Applicants shall provide evidence of their qualifications.
 • Guests shall not remove anything from the rooms.
 • The tenant shall pay the agreed amount on the first day of every month.
 • The accused shall appear in court again on 26th October.

d) เพื่อให้คำสัญญา

 • shall never forget the help you gave me.
 • shan’t be late.
 • We shall do everything we can to solve the problem.
 • He shan’t be long. Do have a seat while you wait.

e) เพื่ออธิบายถึงอนาคตอย่างสุภาพ

 • We shall overcome this difficult moment.
 • The tests shall be carried out by an independent body.
 • Mr Lopez shall begin his talk at 2:30pm.
 • Access to the city center shall be limited today due to the marathon.

 

Will หรือ Shall?

โดยทั่วไป เราจะใช้ ‘will’ ในประโยคบอกเล่าและประโยคปฏิเสธที่เกี่ยวกับเรื่องในอนาคต รวมทั้งการร้องขอ ถ้าคุณต้องการเสนอหรือแนะนำเป็นประโยคคำถาม โดยมี I/we ใช้ ‘shall’ ในโอกาสที่ต้องการความสุภาพ โดยเฉพาะเวลาพูดถึงเรื่องข้อห้าม ให้ใช้ ‘shall’

ตอนนี้ คุณน่าจะได้เห็นถึงความแตกต่างระหว่าง‘will’ และ ‘shall’ คุณพร้อมแล้วที่จะลองใช้ทั้งสองคำ ฝึกฝนด้วยการทำแบบทดสอบสั้นๆ และพยายามใช้‘will’ และ ‘shall’ ให้ได้มากที่สุดเวลาที่พูด เพราะมันจะช่วยให้คุณสามารถสรุปเนื้อหาที่เรียนมาได้ง่ายขึ้น

ลงทะเบียนทดลองเรียนภาษาอังกฤษฟรี 1 ครั้ง ที่วอลล์สตรีท อิงลิช สาขาใกล้บ้านคุณ ด่วน! สิทธิ์มีจำนวนจำกัดRelated posts

Share via
Copy link
Powered by Social Snap