คำขยายเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของ (Possessive Adjectives) และสรรพนาม (Pronouns)

คำขยายเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของ (Possessive Adjectives) และสรรพนาม (Pronouns)

มีหลายโอกาสที่เราจำเป็นต้องกล่าวถึงสิ่งของที่เป็นของคนอื่น ตัวอย่างเช่น ในประโยคคำถาม “What’s your name?” คำว่า ‘your’ ช่วยบอกเราว่าชื่อของใครที่เรากำลังถามถึง มีสองวิธีในการอธิบายเกี่ยวกับการแสดงความเป็นเจ้าของในภาษาอังกฤษ หนึ่งคือการใช้คำขยายคำนาม (adjectives) และสองคือการใช้คำสรรพนาม (pronouns) นี่คือรายละเอียดเพื่อจะช่วยให้คุณได้เข้าใจมากขึ้นว่าอะไรควรจะใช้แบบไหนและความแตกต่างของแต่ละคำคืออะไร

 

คำขยายเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของ

เราใช้คำขยายเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของ (Possessive Adjectives) เพื่ออธิบายว่าใครเป็นเจ้าของ (หรือมี) บางสิ่ง possessive adjective จะต้องถูกวางไว้หน้าคำนาม (noun) ตัวอย่างเช่น

My computer.

Your pen.

Our car.

possessive adjectives ในภาษาอังกฤษมีดังนี้

 

นี่คือตัวอย่าง

What’s your address?

My car is in front of the school.

This is Jack and this is his wife, Sue.

Put your coats on the back of your seats.

Our new Maths teacher is very nice.

What a beautiful bird! Its feathers are bright blue!

My sister is always tired. Her job is difficult.

 

His และ Her

จำไว้ว่าในภาษาอังกฤษ คำนามไม่มีเพศว่าเป็น หญิง หรือ ชาย ดังนั้นเวลาที่เราใช้ ‘his’ เราจึงหมายถึงสิ่งของนั้น ‘เป็นของผู้ชาย’ และเวลาที่เราใช้ ‘her’ เราหมายความว่าของชิ้นนั้น ‘เป็นของผู้หญิง’ ตัวอย่างเช่น

 

สรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของ

เช่นเดียวกับ possessive adjectives เราใช้สรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของ (possessive pronouns) เพื่อบอกว่าใครเป็นเจ้าของอะไร แต่สำหรับคำสรรพนาม เราไม่จำเป็นต้องมีคำนาม เราจะใช้ possessive pronouns เวลาที่แน่ใจอยู่แล้วว่าของชิ้นไหนที่เรากำลังพูดถึง

Whose pen is this? It’s mine. (meaning ‘my pen’)

นี่คือ possessive pronouns ทั้งหมด

 

อย่างที่เห็น สรรพนามอย่าง ‘his’ และ ‘its’ ถูกใช้แบบเดียวกันกับคำขยาย (adjectives) ในขณะที่ตัวอื่นเปลี่ยนโดยการเพิ่ม –s ยกเว้นคำว่า ‘mine’ นี่คือตัวอย่าง

That’s Anna’s homework and this is yours.

Your hotel is near the city center while ours is near the airport.

I love your sofa. Mine isn’t as comfortable is yours.

We don’t need help with our project but the boys need help with theirs.

Is this Carol’s bicycle? – No, that red one over there is hers.

Whose game is this? – Sam was playing earlier so it must be his.

 

เราสามารถวาง possessive pronouns ตามหลังคำนามแล้ว + ‘of’ ตัวอย่างเช่น

I’m a friend of his.

You’re a student of mine.

She’s a colleague of ours.

 

นี่คือตารางคำขยายและคำสรรพนามเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของสำหรับใช้อ้างอิง

 

ตอนนี้ คุณน่าจะได้เห็นแล้วว่าทั้ง possessive adjectives และ possessive pronouns ต่างกันอย่างไร ถึงเวลาฝึกฝนแล้ว! ลองสร้างประโยคตัวอย่าง โดยเฉพาะสรรพนามเอกพจน์บุรุษที่หนึ่ง (‘his’ และ ‘her/hers’) แล้วนำมาใช้เพื่อบอกเล่าข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับตัวคุณเอง สมาชิกในครอบครัวและเพื่อน การใช้คำเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของอย่างถูกต้องจะให้ช่วยให้คุณสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้คล่องยิ่งกว่าเดิม!

Related posts

Share via
Copy link
Powered by Social Snap