คำศัพท์วันพืชมงคลภาษาอังกฤษ (Royal Ploughing Ceremony)

คำศัพท์วันพืชมงคลภาษาอังกฤษ (Royal Ploughing Ceremony)

ประเพณีวันพืชมงคล เป็นประเพณีที่มีมาตั้งแต่โบราณ และเป็นวันสำคัญของเกษตรกรไทย ในทุกๆปี เราจะได้ชมการถ่ายสดพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญที่ท้องสนามหลวงกัน เราจะได้เห็นพระโคเสี่ยงทายว่าได้กินอะไร โดยพระราชพิธีนี้ เป็นการสร้างจุดหมายเพื่อเสริมสร้างขวัญ และกำลังใจแก่ เกษตรกรในประเทศไทย แล้วเพื่อนๆ เคยสงสัยมั้ยว่า คำศัพท์ต่างๆ ที่ปรากฏในพิธีนั้น ในภาษาอังกฤษเรียกว่ายังไง ถ้าอยากรู้ มาดูกันเลย!

The Royal Ploughing Ceremony = พระราชพิธีพืชมงคล จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

Plough day = วันพืชมงคล

Plough (v.) = ไถ, ไถนา, (n.) การไถ

The Ploughing Lord = พระยาแรกนา

Brahman = พราหมณ์

Royal Brahman astrologer = โหรหลวง 

Consecrated lady = เทพี 

Forecast = (v.) ทำนาย, (n.) การทำนาย

Auspicious = (adj.) เป็นมงคล 

Consecrated= (adj.) ศักดิ์สิทธิ์

Before the birth of Lord Buddha = ก่อนสมัยพุทธกาล

Rite = พิธี

Sacred white bulls = พระโคผู้สีขาว

Conch shells = พระสังข์

Consecrated lady = เทพี

Chant = บทสวดมนต์

ลงทะเบียนทดลองเรียนภาษาอังกฤษฟรี 1 ครั้ง ที่วอลล์สตรีท อิงลิช สาขาใกล้บ้านคุณ ด่วน! สิทธิ์มีจำนวนจำกัดRelated posts

Share via
Copy link
Powered by Social Snap