ผีน้อย ในภาษาอังกฤษ เรียกว่าอย่างไร

ผีน้อย ในภาษาอังกฤษ เรียกว่าอย่างไร

ในช่วงหลายวันมานี้ หลายๆคนคงสับสนกับคำว่า “ผีน้อย” ซึ่งหมายถึง คนไทยที่ได้ลักลอบหลบหนีไปทำงานแบบผิดกฎหมายในประเทศต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งตอนนี้กำลังประสบกับปัญหาของโรคไวรัส Covid-19 ทำให้ “ผีน้อย” หลายคน ต้องการที่จะกลับเมืองไทย และกลายเป็นประเด็นที่ว่า หากกลับมาแล้ว ไม่สามารถที่จะกักกันตัว หรือเป็นอีกสาเหตุหนึ่งในการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 สมควรให้ความช่วยเหลือหรือไม่นั้น
.

วันนี้ ทาง Wall Street English ได้มีคำศัพท์เกี่ยวกับ “ผีน้อย” มาฝาก ซึ่งแน่นอน ไม่ใช่คำว่า “Little Ghost” เผื่อไปอ่านข่าวต่างประเทศแล้วจะได้ไม่งงกัน
.
การลักลอบนำคนเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ปกติจะใช้คำว่า Smuggling of Illegal Migrants.
หรือคำว่า ผู้อพยพผิดกฎหมาย ใช้ว่า An illegal immigrant.
.

โดยปกติ Migrant และ Immigrant หลายคนยังสับสน ซึ่งจริงๆแล้วจะใช้แตกต่างกันไป
.

– Migrant Worker นี้ หมายถึง แรงงานต่างด้าว หรือต่างสัญชาติที่อพยพย้ายถิ่นไปยังอีกประเทศหนึ่ง คนเหล่านี้ไม่ใช่นักท่องเที่ยวหรือนักธุรกิจที่ไปอยู่ต่างประเทศในช่วงระยะเวลาไม่นาน โดยไปเพื่อทำงานนั้น ๆ ตามฤดูกาล และไม่ได้มีจุดมุ่งหมายที่จะตั้งถิ่นฐานในประเทศที่ตนไปทำงาน
.
– Immigrant Worker หมายถึง แรงงานต่างชาติที่อพยพมาตั้งถิ่นฐาน อาศัยอยู่ต่างประเทศ เพื่อเป้าหมายบางอย่าง เช่น หนีภัยสงคราม หางานทำ โดยตั้งใจไปอยู่เป็นระยะเวลานาน (ทั้งแบบถูกกฎหมายกับผิดกฎหมาย) โดยปกติแรงงานต่างด้าวต้องกลับประเทศเมื่อวีซาหมดอายุ โดยอาจะใช้คำว่า Undocumented immigrants ก็ได้

.
นอกเหนือจากนั้น ยังมีคำเกี่ยวกับการลักลอบหนีเข้าเมืองอย่าง
under the radar หมายถึง การทำอะไรแบบลับๆซ่อนๆ เพื่อไม่ให้ถูกจับ
smuggling หมายถึง การลักลอบ
นอกจากนี้ยังมีอีกคำ คือคำว่า Alien ซึ่งความหมายปกติคือ มนุษย์ต่างดาว แต่ถูกเอามาใช้ในศัพท์ที่แปลว่า ต่างถิ่น ต่างด้าว แปลกถิ่นหรือผิดที่

อย่างไรก็ตามเมื่อคนเหล่านี้ เมื่อได้มีโอกาสออกเดินทางแล้วอาจมีเหตุการณ์ต่างๆ ที่ผันผวนเกิดขึ้น เช่น ไม่สามารถหาเงินมาจ่ายได้ตามสัญญา หรือถูกขโมยเงินและสิ่งของ รวมถึงอาจกลายเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ได้ เรียกกันว่า Trafficked persons

วัดระดับภาษาอังกฤษ ฟรี >> http://bit.ly/2EnIrEX

#ผีน้อย #ผีน้อยเกาหลี #ผีน้อยกลับไทย

ลงทะเบียนทดลองเรียนภาษาอังกฤษฟรี 1 ครั้ง ที่วอลล์สตรีท อิงลิช สาขาใกล้บ้านคุณ ด่วน! สิทธิ์มีจำนวนจำกัดRelated posts

Share via
Copy link
Powered by Social Snap