Web Analytics

พัฒนาอย่างไรให้ใช้ภาษาได้คล่องอย่างใจนึก

พัฒนาอย่างไรให้ใช้ภาษาได้คล่องอย่างใจนึก

การใช้ภาษาได้คล่องก็คล้ายกับความสุข ทุกคนอยากได้ แต่ไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าทำอย่างไรถึงจะได้ นี่น่าจะเป็นเป้าหมายสูงสุดสำหรับนักเรียน Wall Street English หลาย ๆ คน ดังนั้นทีมวิจัยของ WSE จึงตัดสินใจทำการศึกษาเรื่องทำอย่างไรจึงจะใช้ภาษาได้คล่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งครั้งนี้เราได้ศึกษาบทบาทที่ครูผู้สอนมีต่อการช่วยนักเรียนไปสู่การใช้ภาษาได้คล่องแคล่วดั่งใจ

 คำถามที่เราตั้งเป้าหมายว่าจะหาคำตอบมีดังต่อไปนี้

 1. ระดับความคล่องแคล่วที่นักเรียนของ WSE ได้กันคือเท่าใด
 2. ครูผู้สอนคิดว่าคะแนนความคล่องแคล่วนั้นมีประโยชน์กับนักเรียนหรือไม่
 3. ครูผู้สอนมั่นใจในคะแนนความคล่องแคล่วที่ตนให้นักเรียนมากเพียงใด
 4. ครูผู้สอนได้พิจารณาระดับภาษาอังกฤษของผู้เรียนหรือไม่ก่อนให้คะแนนความคล่องแคล่ว

นักเรียน WSE ทุกคน ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นไปจนถึงขั้นสูง จะต้องเข้าเรียน encounter class เมื่อเรียนออนไลน์จบหนึ่งบท ขั้นแรกเราได้คำนวณตัวเลขมหาศาล (10,700 คะแนนค่าเฉลี่ยต่อหนึ่งเลเวล) ของคะแนนความคล่องแคล่วตลอดทั้งชั้นเรียน encounter class ทั้ง 80 ครั้ง เพื่อหาแพทเทิร์นการให้คะแนน จากนั้นเราได้แจกแบบสอบถามให้กับครูผู้สอน encounter class ในอิตาลีและจีน เพื่อดูว่าครูมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับคำถามเหล่านี้และครูคิดว่านักเรียนจะพัฒนาการใช้ภาษาของตนให้คล่องแคล่วได้อย่างไร นี่คือบทสรุปสั้น ๆ จากผลลัพธ์ที่เราได้พบ

 

 เมื่อดูที่ผลวิเคราะห์ระดับความคล่องแคล่วในการใช้ภาษา ระดับความคล่องแคล่วของนักเรียน WSE นั้นค่อนข้างดี (3.16 /  4 หรือ 79%) แม้ว่าคะแนนความคล่องแคล่วจะเพิ่มขึ้นเมื่อเลเวลที่เรียนสูงขึ้น กล่าวคือจากประมาณ 3 (75%) ในผู้เรียนระดับเริ่มต้น survival level เพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 3.3 (83%) ในระดับ mastery courses แสดงให้เห็นว่าครูผู้สอนมีแนวโน้มจะให้คะแนนความคล่องแคล่วของนักเรียนเป็นรูปแบบตายตัวมากกว่าที่จะให้คะแนนที่สะท้อนว่านักเรียนคล่องเพียงใดเมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานของเลเวลคอร์สที่นักเรียนเรียนอยู่ในขณะนั้น

 

รูปที่ 1.

ทีมวิจัยและครูผู้สอนของเราพบว่า:

 1. ครูผู้สอนเชื่อว่าคะแนนวัดระดับความคล่องแคล่วนั้นมีประโยชน์และช่วยนักเรียน ครูร้อยละ 87 เห็นด้วย
 2. ครูผู้สอนร้อยละ 93 คิดว่าตนสามารถประเมินระดับความคล่องแคล่วในการใช้ภาษาของนักเรียนได้เต็มที่ ซึ่งเป็นสิ่งที่ดี แต่อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์คะแนนความคล่องแคล่วของเราสะท้อนให้เห็นว่าเราต้องช่วยให้แนวทางครูผู้สอนในการให้คะแนนนักเรียนโดยคำนึงถึงระดับภาษาอังกฤษของนักเรียนให้มากขึ้น
 3. ครูร้อยละ 84% คิดว่าระดับความคล่องแคล่วและแม่นยำนั้นแตกต่างกัน (เช่น บางคนอาจจะใช้ได้ถูกแต่ไม่คล่องแคล่ว หรืออาจจะใช้ได้คล่องแต่ไม่ถูก)
 4. จากนั้นเราได้ถามว่า “ความคล่องแคล่วในการใช้ภาษานั้นเพิ่มเติมไปพร้อมกับทักษะความสามารถหรือไม่” (พูดอีกอย่างก็คือ นักเรียนที่อยู่ในระดับสูงนั้นคล่องกว่านักเรียนในระดับต้นหรือไม่) มีครูเพียงร้อยละ 10 ที่ไม่เห็นด้วยกับข้อความนี้ ซึ่งสามารถช่วยอธิบายได้ว่าทำไมคะแนนความคล่องแคล่วเพิ่มมากขึ้นพร้อมระดับการเรียนรู้ดังที่เราเห็นด้านบน
 5. และเรายังถามครูผู้สอนอีกครั้งว่า “คุณเคยให้คะแนนความคล่องแคล่วสูงกับนักเรียนที่เรียนเลเวลต่ำหรือไม่ ครูร้อยละ 19 ว่าตนไม่เคย ซึ่งสอดคล้องกับครูร้อยละ 16% ที่คิดว่าความคล่องแคล่วและความถูกต้องนั้นเกี่ยวข้องกัน (กล่าวไว้ในข้อที่ 3)

เมื่อเราถามครูผู้สอนว่าตนมีอะไรจะแนะนำนักเรียนเพื่อนำไปพัฒนาความคล่องแคล่ว พวกเขามีคำแนะนำที่น่าสนใจอยู่หลายประการ
– แค่กล้าพูด โดยไม่ต้องกลัวผิด
– อย่าแปลจากภาษาแม่เป็นภาษาอังกฤษก่อนพูด
–ฝึกพูดให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ถ้ามีโอกาสได้เจอเจ้าของภาษา ไม่อย่างนั้นลองพูดกับคนที่บ้าน หรือถ้าคนที่บ้านพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ ให้ลองพูดกับตัวเอง (แต่อย่าพูดคนเดียวในที่สาธารณนะ!)

 เราจะสรุปผลอะไรได้บ้างจากข้อมูลทั้งหมดที่ได้มา ข้อเสนอแนะมีดังต่อไปนี้

 • ในการอบรมครู เราต้องช่วยครูผู้สอน โดยเฉพาะครูที่เพิ่งมาใหม่ให้เข้าใจว่านักเรียนแต่ละระดับคาดหวังความคล่องแคล่วอย่างไร ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนเห็นพัฒนาการสู่เป้าหมายในการใช้ภาษาได้คล่องแคล่วของตนได้แม่นยำมากขึ้น
 • เราจะได้เห็นว่าเราจะปรับปรุงการฝึกอบรมครูอย่างไรเพื่อช่วยให้พวกเราประเมินระดับความคล่องแคล่วของคนักเรียนได้ง่ายขึ้น
 • เราจะเดินหน้าพัฒนาเครื่องมือทีช่วยให้ครูผู้สอนให้คำแนะนำที่เหมาะกับนักเรียนแต่ละคนในการพัฒนาความคล่องแคล่วของพวกเขาได้
   

Related posts

รวม คำศัพท์ภาษาอังกฤษ Gat-Pat 100 คำ ท่องจำให้ขึ้นใจ

เตรียมตัวดี มีชัยไปกว่าครึ่ง การเตรียมสอบก็เช่น สำหรับน้องๆ คนไหนที่กำลังเตรียมตัวเรื่องการสอบ Gat-Pat โดยเฉพาะพาร์ทภาษาอังกฤษ นอกเหนือจากเรื่องรูปประโยคที่เราควรทำความเข้าใจแล้ว การจดจำคำศัพท์เองก็จะช่วยให้เราทำข้อสอบได้ง่ายดายมากขึ้น! 

Read More

Part of speech คืออะไร? สำคัญอย่างไร?

Part of speech ถ้าแปลแบบตรงตัวจะมีความหมายถึง “ส่วนของคำพูด” ซึ่งในการเรียนภาษาอังกฤษนั้น Part of speech...

Read More

ทำความรู้จัก Direct Speech และ Indirect Speech คืออะไร?

เรื่องเกี่ยวกับ Direct และ Indirect Speech เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทำเอาหลายคนยังงงๆ กับการใช้อยู่ แต่รู้ไหมว่าถ้าเราเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วล่ะก็ เราจะสามารถเล่าเรื่อง...

Read More
Share via