หากต้องการจะสอนที่ Wall Street English คุณจำเป็นต้องมีสิ่งใด ?

หากต้องการจะสอนที่ Wall Street English คุณจำเป็นต้องมีสิ่งใด ?

อยากจะสอนภาษาอังกฤษที่ Wall Street English คุณจำเป็นต้องมี:

 • ใบประกอบวิชาชีพครูสอนภาษาอังกฤษ (CELTA)หรือเทียบเท่า การรับรอง TEFL
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษระดับ native speaker หรือใกล้เคียง native Speaker

ใบรับรอง TEFL

TEFL คืออะไร

TEFL คือตัวย่อของมาตรฐานการสอนภาษาอังกฤษสำหรับชาวต่างชาติ (Teaching English as a Foreign Language) และโดยทั่วไปขึ้นอยู่กับแต่ละอุตสาหกรรมของธุรกิจ

ปัจจุบันมีการรับรอง TEFL มากมาย แต่อย่างไรก็ตาม เพียงแค่ 2 การรับรองที่มีได้รับยอมรับในระดับสากล ได้แก่

 • CELTA (Certificate of English Language Teaching to Adults) รับรองโดย University of Cambridge ESOL
 • Trinity CERT TESOL (Certificate in Teaching English to Speakers of Other Languages) รับรองโดย Trinity College London

ใบรับรอง TEFL ใดที่ Wall Street English  แนะนำ ?

Wall Street English แนะนำผู้สอนที่มีใบรับรอง Cambridge ESOL CELTA หรือเทียบเท่า ที่สอดคล้องกับการรับรองของ IATEFL (International Association for Teachers in English as a Foreign Language) ซึ่งการที่มีใบรับรองจาก CELTA หรือเทียบเท่าที่ทำให้มันใจได้ว่า:

 1. คุณจะรู้สึกมั่นใจและผ่อนคลายกับงาน โดยรู้ว่าคุณได้รับการฝึกฝนและพร้อมที่จะสอนนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. ใบรับรองจะเป็นหลักประกันเพื่อให้คุณได้พบโอกาสกับงานที่คุณฝัน
 3. คุณจะเป็นส่วนหนึ่ง ในสังคมของผู้สอนภาษาอังกฤษระดับมืออาชีพ ที่สามารถเข้าถึงทรัพยากรที่มีประโยชน์มากมาย

เราขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งให้หลีกเลี่ยงหลักสูตร TEFL ที่ไม่ได้รับการรับรองจากภายนอก หรือหลักสูตรที่อ้างว่าทักษะ TEFL สามารถเรียนรู้ได้ภายในระยะเวลาอันสั้น (วันหยุดสุดสัปดาห์ หรือเพียงแค่อาทิตย์เดียว)

องค์กรชื่อดังที่สามารถออกใบรับรอง TEFL ที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก

 • Cambridge ESOL CELTA
 • Trinity CERT TESOL
 • SIT TESOL
 • ACELS CELT
 • TESL Canada หลักสูตรที่ได้รับการรับรองซึ่งเป็นไปตามหลัก Professional Certificate Standard One Guidelines
 • โปรแกรม TEFL ของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรอง

ประโยชน์ของ Cambridge ESOL CELTA และ Trinity CERT TESOL คือใบรับรองเหล่านี้เป็นที่ยอมรับทั่วโลก และเป็นเพียงแค่สองการรับรองในตลาดที่ได้รับการรับรองจากภายนอกและมีการตรวจสอบจากภายนอก ซึ่งใบรับรองเหล่านี้สามารถใช้เป็นหน่วยกิจในบางโปรแกรมของมหาวิทยาลัย

แนวทางเบื้องต้นสำหรับคอร์ส TEFL ที่มีคุณภาพ ที่ได้ระบุโดย TEFL Board Accreditation ได้แก่

 • โปรแกรม 120 ชั่วโมงหรือมากกว่า อย่างน้อยภายใน 4 สัปดาห์
 • ขนาดของกลุ่มเรียนไม่ใหญ่กว่า 6:1 (ผู้ข้ารับการฝึกอบรม : ผู้ฝึกอบรม)
 • ได้รับการสังเกตุการณ์และประเมินระหว่างการฝึกสอนนักเรียนจริง อย่างน้อย 6 ชั่วโมง
 • ผู้ที่สามารถเข้าฝึกอบรมต้องมีวุฒิที่สำเร็จการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยและมีใบรับรอง TEFL รวมถึงมีประสบการณ์ ในการสอนระดับนานาชาติอย่างน้อย  8 ปี รวม 2 ประเทศเป็นอย่างน้อย
 • งานเขียนและการประเมินการสอนของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

หลักสูตรควรประกอบไปด้วย

 • ไวยากรณ์ (Grammar)
 • ระเบียบวิธีวิจัย (Methodology)
 • สัทวิทยา (Phonology)
 • การจัดการห้องเรียน (Classroom management)
 • กิจกรรม (Activities)
 • การฝึกหัดกับหนังสือ ESL ที่ต่างกัน 3 ชุด
 • การฝึกการทำงานกับสื่อเสียงและสื่อการสอนของ ESL
 • ความรู้เบื้องต้นชุดการสอบระดับสากลหรือชุดตำราภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ

ฉันเป็นผู้สอนที่มีประสบการณ์อยู่แล้ว แล้วฉันจะได้ประโยชน์จากการทำ CELTA หรือ Trinity CERT TESOL อย่างไร ?

คอร์ส CELTA และ Trinity CERT TESOL จัดขึ้นอย่างบ่อยครั้งและเป็นผลทำให้มีการปรับปรุงและแก้ไขใหม่อย่างต่อเนื่อง ด้วยระเบียบวิธีวิจัยและเทคนิคการสอนล่าสุด CELTA และ Trinity จะสามารถยกระดับ, รวบรวม หรือต่อยอดเทคนิคที่ได้ผลจริงที่คุณอาจได้เรียนรู้จากงาน

“ผมได้สอน ESL มา 6 ปีก่อนที่จะได้ CELTA ในระหว่าง 6 ปีนั้นผมเรียนรู้การดำเนินงานที่ดีเยี่ยมจากการลองผิดลองถูกและได้เป็นครูที่รอบรู้ในที่สุด แต่คอร์ส CELTA ทำให้ผมรู้ถึงส่งที่ผมยังขาดทั้งทฤษฎีและเทคนิคในทางปฏิบัติ โดยปราศจากการมุ่งประเด็น, เนื้อหาสาระ และวิธิการที่เป็นระบบ ที่คอร์ส CELTA นั้นมีให้ งั้นก็เท่ากับว่าการเรียนการสอนภาษาได้ดำเนินความเสี่ยงแบบสุ่มๆ ไร้ประสิทธิภาพ และถึงขั้นเป็นภัยต่อนักเรียนงั้นหรือ?

ก่อนที่จะเข้าคอร์ส CELTA ผมสามารถเรียกตัวเองว่าเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ แต่หลังจากที่ได้ CELTA แล้วผมสามารถเรียกตัวว่าเป็นมืออาชีพ การมีประกาศนียบัตรที่เป็นมืออาชีพทให้ผมกลายเป็นสินค้าที่เป็นที่ต้องการของตลาด ESL ราวกับประเทศจีน ซึ่งมันยังหมายถึงความเคารพนับถือจากเพื่อนร่วมงานของผม โอกาสทางการงานในบริษัทที่ดีที่สุด และแน่นอนเงินเดือนที่สูงขึ้น ดังนั้น CELTA ถือว่าเป็นเส้นทางที่ยังไงเราก็ต้องมุ่งไป”

–Michael Rolufs, Service Manager, ประเทศจีน

   

Related posts

ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์มากขึ้น ด้วยการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

การสอบ IELTS เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งการสอบที่ได้รับมาตราฐานสากล และได้ยอมรับจากหลายสถาบันศึกษา และสถาบันชั้นนำของโลก ดังนั้น ใครที่ต้องใช้ภาษอังกฤษเป็นประจำ และใช้ในหน้าที่การงาน การเรียน...

Read More
Share via
Copy link
Powered by Social Snap