หากต้องการจะสอนที่ Wall Street English คุณจำเป็นต้องมีสิ่งใด ?

หากต้องการจะสอนที่ Wall Street English คุณจำเป็นต้องมีสิ่งใด ?

อยากจะสอนภาษาอังกฤษที่ Wall Street English คุณจำเป็นต้องมี:

  • ใบประกอบวิชาชีพครูสอนภาษาอังกฤษ (CELTA)หรือเทียบเท่า การรับรอง TEFL
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
  • มีความรู้ภาษาอังกฤษระดับ native speaker หรือใกล้เคียง native Speaker

ใบรับรอง TEFL

TEFL คืออะไร

TEFL คือตัวย่อของมาตรฐานการสอนภาษาอังกฤษสำหรับชาวต่างชาติ (Teaching English as a Foreign Language) และโดยทั่วไปขึ้นอยู่กับแต่ละอุตสาหกรรมของธุรกิจ

ปัจจุบันมีการรับรอง TEFL มากมาย แต่อย่างไรก็ตาม เพียงแค่ 2 การรับรองที่มีได้รับยอมรับในระดับสากล ได้แก่

  • CELTA (Certificate of English Language Teaching to Adults) รับรองโดย University of Cambridge ESOL
  • Trinity CERT TESOL (Certificate in Teaching English to Speakers of Other Languages) รับรองโดย Trinity College London

ใบรับรอง TEFL ใดที่ Wall Street English  แนะนำ ?

Wall Street English แนะนำผู้สอนที่มีใบรับรอง Cambridge ESOL CELTA หรือเทียบเท่า ที่สอดคล้องกับการรับรองของ IATEFL (International Association for Teachers in English as a Foreign Language) ซึ่งการที่มีใบรับรองจาก CELTA หรือเทียบเท่าที่ทำให้มันใจได้ว่า:

  1. คุณจะรู้สึกมั่นใจและผ่อนคลายกับงาน โดยรู้ว่าคุณได้รับการฝึกฝนและพร้อมที่จะสอนนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  2. ใบรับรองจะเป็นหลักประกันเพื่อให้คุณได้พบโอกาสกับงานที่คุณฝัน
  3. คุณจะเป็นส่วนหนึ่ง ในสังคมของผู้สอนภาษาอังกฤษระดับมืออาชีพ ที่สามารถเข้าถึงทรัพยากรที่มีประโยชน์มากมาย

เราขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งให้หลีกเลี่ยงหลักสูตร TEFL ที่ไม่ได้รับการรับรองจากภายนอก หรือหลักสูตรที่อ้างว่าทักษะ TEFL สามารถเรียนรู้ได้ภายในระยะเวลาอันสั้น (วันหยุดสุดสัปดาห์ หรือเพียงแค่อาทิตย์เดียว)

องค์กรชื่อดังที่สามารถออกใบรับรอง TEFL ที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก

  • Cambridge ESOL CELTA
  • Trinity CERT TESOL
  • SIT TESOL
  • ACELS CELT
  • TESL Canada หลักสูตรที่ได้รับการรับรองซึ่งเป็นไปตามหลัก Professional Certificate Standard One Guidelines
  • โปรแกรม TEFL ของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรอง

ประโยชน์ของ Cambridge ESOL CELTA และ Trinity CERT TESOL คือใบรับรองเหล่านี้เป็นที่ยอมรับทั่วโลก และเป็นเพียงแค่สองการรับรองในตลาดที่ได้รับการรับรองจากภายนอกและมีการตรวจสอบจากภายนอก ซึ่งใบรับรองเหล่านี้สามารถใช้เป็นหน่วยกิจในบางโปรแกรมของมหาวิทยาลัย

แนวทางเบื้องต้นสำหรับคอร์ส TEFL ที่มีคุณภาพ ที่ได้ระบุโดย TEFL Board Accreditation ได้แก่

  • โปรแกรม 120 ชั่วโมงหรือมากกว่า อย่างน้อยภายใน 4 สัปดาห์
  • ขนาดของกลุ่มเรียนไม่ใหญ่กว่า 6:1 (ผู้ข้ารับการฝึกอบรม : ผู้ฝึกอบรม)
  • ได้รับการสังเกตุการณ์และประเมินระหว่างการฝึกสอนนักเรียนจริง อย่างน้อย 6 ชั่วโมง
  • ผู้ที่สามารถเข้าฝึกอบรมต้องมีวุฒิที่สำเร็จการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยและมีใบรับรอง TEFL รวมถึงมีประสบการณ์ ในการสอนระดับนานาชาติอย่างน้อย  8 ปี รวม 2 ประเทศเป็นอย่างน้อย
  • งานเขียนและการประเมินการสอนของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

หลักสูตรควรประกอบไปด้วย

  • ไวยากรณ์ (Grammar)
  • ระเบียบวิธีวิจัย (Methodology)
  • สัทวิทยา (Phonology)
  • การจัดการห้องเรียน (Classroom management)
  • กิจกรรม (Activities)
  • การฝึกหัดกับหนังสือ ESL ที่ต่างกัน 3 ชุด
  • การฝึกการทำงานกับสื่อเสียงและสื่อการสอนของ ESL
  • ความรู้เบื้องต้นชุดการสอบระดับสากลหรือชุดตำราภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ

ฉันเป็นผู้สอนที่มีประสบการณ์อยู่แล้ว แล้วฉันจะได้ประโยชน์จากการทำ CELTA หรือ Trinity CERT TESOL อย่างไร ?

คอร์ส CELTA และ Trinity CERT TESOL จัดขึ้นอย่างบ่อยครั้งและเป็นผลทำให้มีการปรับปรุงและแก้ไขใหม่อย่างต่อเนื่อง ด้วยระเบียบวิธีวิจัยและเทคนิคการสอนล่าสุด CELTA และ Trinity จะสามารถยกระดับ, รวบรวม หรือต่อยอดเทคนิคที่ได้ผลจริงที่คุณอาจได้เรียนรู้จากงาน

“ผมได้สอน ESL มา 6 ปีก่อนที่จะได้ CELTA ในระหว่าง 6 ปีนั้นผมเรียนรู้การดำเนินงานที่ดีเยี่ยมจากการลองผิดลองถูกและได้เป็นครูที่รอบรู้ในที่สุด แต่คอร์ส CELTA ทำให้ผมรู้ถึงส่งที่ผมยังขาดทั้งทฤษฎีและเทคนิคในทางปฏิบัติ โดยปราศจากการมุ่งประเด็น, เนื้อหาสาระ และวิธิการที่เป็นระบบ ที่คอร์ส CELTA นั้นมีให้ งั้นก็เท่ากับว่าการเรียนการสอนภาษาได้ดำเนินความเสี่ยงแบบสุ่มๆ ไร้ประสิทธิภาพ และถึงขั้นเป็นภัยต่อนักเรียนงั้นหรือ?

ก่อนที่จะเข้าคอร์ส CELTA ผมสามารถเรียกตัวเองว่าเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ แต่หลังจากที่ได้ CELTA แล้วผมสามารถเรียกตัวว่าเป็นมืออาชีพ การมีประกาศนียบัตรที่เป็นมืออาชีพทให้ผมกลายเป็นสินค้าที่เป็นที่ต้องการของตลาด ESL ราวกับประเทศจีน ซึ่งมันยังหมายถึงความเคารพนับถือจากเพื่อนร่วมงานของผม โอกาสทางการงานในบริษัทที่ดีที่สุด และแน่นอนเงินเดือนที่สูงขึ้น ดังนั้น CELTA ถือว่าเป็นเส้นทางที่ยังไงเราก็ต้องมุ่งไป”

–Michael Rolufs, Service Manager, ประเทศจีน

   

Related posts

ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์มากขึ้น ด้วยการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

การสอบ IELTS เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งการสอบที่ได้รับมาตราฐานสากล และได้ยอมรับจากหลายสถาบันศึกษา และสถาบันชั้นนำของโลก ดังนั้น ใครที่ต้องใช้ภาษอังกฤษเป็นประจำ และใช้ในหน้าที่การงาน การเรียน...

Read More
Share via