เทคนิคการเตรียมสอบ IELTS แบบง่ายๆ ฉบับ วอลล์สตรีท อิงลิช

เทคนิคเตรียมสอบ IELTS แบบง่ายๆ

เทคนิคการเตรียมสอบ IELTS แบบง่ายๆ ฉบับ วอลล์สตรีท อิงลิช

IELTS (International English Language Testing System) หรือการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษจะแบ่งเป็นการสอบ 4 ทักษะ ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ซึ่งมักจะใช้สำหรับในการศึกษาต่อ ดังนั้นผู้ที่ต้องการจะสอบ IELTS ควรต้องเตรียมตัวก่อนสอบให้ดี มีการฝึกทักษะภาษาอังกฤษให้ครอบคลุมรอบด้าน

วันนี้ วอลล์สตรีท อิงลิช จะมาแชร์เทคนิคการเตรียมตัวสอบ IELTS เบื้องต้นแบบง่ายๆ ที่เพื่อนๆ ทุกคนสามารถทำตามได้


ทำความเข้าใจรูปแบบ ประเภท และการให้คะแนนของการสอบ IELTS

สิ่งที่ต้องเตรียมเป็นอย่างแรก คือ การศึกษาทำความเข้าใจของการสอบ เริ่มด้วยการสอบ IELTS คืออะไร ทั้งรูปแบบ ประเภท กติกา รวมไปถึงเกณฑ์การให้คะแนนของการสอบ IELTS เพื่อให้สามารถเตรียมตัวได้อย่างถูกต้อง โดยข้อมูลเบื้องต้น การสอบ IELTS จะแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

  1. แบบ Academic สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับสูง
  2. แบบ General Training สำหรับผู้ที่ศึกษาในระดับทั่วไป หรือสำหรับการทำงาน โดยจะแบ่งคะแนนออกเป็น 9 ระดับ

 

การฝึกทักษะ Listening จากการฟังภาษาอังกฤษจากสื่อต่างๆ

ฝึกฟังเสียงภาษาอังกฤษจากสื่อรอบตัวเรา เช่น การฟัง Podcast ฟังจากรายงานข่าวภาษาอังกฤษ รวมไปถึงฟังเพลงสากล โดยเน้นฝึกฟังจากสื่อที่เป็นชาวต่างชาตินำเสนอจะเป็นการฝึกการฟังสำเนียงให้เกิดความคุ้นชินยิ่งขึ้น เมื่อฟังเรื่องใดเรื่องนึงแล้วจึงวิเคราะห์ และสรุปใจความสำคัญของเรื่องนั้นเพื่อวัดความเข้าใจของเราเพิ่มเติม

 

การฝึกทักษะ Reading จากการอ่านบทความ

ฝึกทักษะการอ่านจากการอ่านบทความ หรือข่าวภาษาอังกฤษเป็นประจำ โดยเริ่มจากเรื่องที่เราชอบหรือสนใจก่อน แล้วค่อยๆ พัฒนาไปอ่านในเรื่องที่ยาก หรือมีความเฉพาะทางมากยิ่งขึ้น หลังจากการอ่านทุกครั้งจำเป็นต้องมีการสรุปทำความเข้าใจเนื้อหาของเรื่องที่อ่าน โดยการอ่านบทความที่หลากหลายเป็นประจำ จะทำให้เราพบเจอคำศัพท์ที่หลากหลาย เป็นการช่วยเราสามารถรับมือในการสอบจริงได้ดียิ่งขึ้น

 

การฝึกทักษะ Writing จากการเขียนสรุปของตัวเราเอง

ต่อยอดมาจากทักษะการฟัง และการอ่าน จากที่เราฝึกเขียนสรุปทั่วไป ให้เราฝึกเขียนสรุปเรียบเรียงเป็นภาษาอังกฤษแทน โดยพยายามฝึกเขียนให้เป็นทางการนำเสนอข้อเท็จจริงจากข้อมูลที่อ่าน ไม่ใช่จากความเห็นของตัวเราเอง และเรียนรู้การใช้ไวยากรณ์ให้ถูกต้องเพื่อมาปรับใช้ในการเขียนของเรา

 

การฝึกทักษะ Speaking จากการฝึกซ้อม และประยุกต์ทักษะอื่นๆ เป็นตัวช่วย

ทักษะในการพูดเป็นหนึ่งในเรื่องที่ยากอันดับต้นๆ สำหรับผู้เข้าสอบ IELTS โดยการพูดสามารถประยุกต์ทักษะต่างๆ ทั้งหมดจากที่เราฝึกกันมาก่อนหน้านี้ เพื่อมาเป็นตัวช่วยได้ เช่น การฟังจะช่วยให้เราเข้าใจเรื่องที่ต้องการสื่อสารกับคู่สนทนา การเขียนจะช่วยให้เรามีคลังคำศัพท์ที่จะสามารถสื่อสารได้มากขึ้น การเขียนจะเป็นการช่วยในการสรุปเรื่องที่ต้องการจะสื่อสารกับคู่สนทนาได้ตรงประเด็นยิ่งขึ้น แต่สำคัญที่สุดสำหรับทักษะการพูด คือ การฝึกพูดบ่อยๆ และหาโอกาสฝึกใช้ในสถานการณ์จริง

 

หมั่นทบทวนความรู้และฝึกซ้อมกับการทำข้อสอบ

สำคัญที่สุดสำหรับการสอบทักษะภาษาอังกฤษ คือ การหมั่นทบทวนความรู้ การหาความรู้ใหม่ๆให้กับตัวเองตลอดเวลาหรือถ้าเป็นไปได้ก็หาโอากาสในการนำทักษะที่เราฝึกฝนต่างๆประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ทั้งการเรียน การทำงาน รวมถึงเรื่องทั่วไปในชีวิตประจำวัน รวมถึงการฝึกทำข้อสอบจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ทั้งหนังสือหรือว่าจากทางอินเทอร์เน็ต

 

เป็นอย่างไรกันบ้าง? สำหรับเทคนิคการเตรียมตัวสอบ IELTS แบบง่ายๆ วอลล์สตรีท อิงลิช เชื่อว่าเพื่อนๆ หลายคนสามารถทำตามได้อย่างแน่นอน เพียงเท่านี้เราก็จะมีความพร้อมสำหรับการสอบ IELTS มากยิ่งขึ้น

แต่สำหรับเพื่อนๆ ที่อยากจะเตรียมตัวสอบ IELTS สำหรับการสึกษาต่อหรือการทำงานแบบเข้มข้นจากผู้เชี่ยวชาญ IELTS Expert โดยตรงของทาง วอลล์สตรีท อิงลิช สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ ที่นี่ เลยนะการันตีรับรองผลคะแนนสอบแน่นอน

 

 

 

ลงทะเบียนรับคำปรึกษาการสอบ IELTS/TOEIC ฟรี! ที่สาขาใกล้บ้านวันนี้Related posts

Share via
Copy link
Powered by Social Snap