แบบฝึกหัด Simple Past: regular และ irregular

แบบฝึกหัด Simple Past: regular และ irregular

ก้าวสำคัญในการเรียนภาษาอังกฤษคือตอนที่คุณสามารถพูดถึงเหตุการณ์ในอดีตได้ การพูดเกี่ยวกับเรื่องราวในอดีตเป็นประโยชน์มากเวลาที่ต้องการอธิบายถึงสิ่งที่ทำไปแล้วในการทำงาน เช่นเดียวกับเพื่อการแบ่งปันประสบการณ์กับผู้คนที่คุณได้พบเจอ นี่คือข้อมูลเกี่ยวกับ Past Simple ที่จะช่วยให้คุณทำความเข้าใจได้ในเบื้องต้น

เราใช้ Past Simple ในสถานการณ์เหล่านี้

 • เพื่ออธิบายเกี่ยวกับการกระทำที่เกิดขึ้นแล้วในช่วงเวลาในอดีต ตัวอย่างเช่น

We went to the cinema last night.

 

 • เพื่ออธิบายการกระทำที่เกิดขึ้นแล้วในอดีต และไม่มีผลลัพธ์ที่ส่งผลมาถึงปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น

I’m disappointed about the exam. It was really hard and I don’t think I did very well.

 

การสร้างประโยค Past Simple

การสร้างประโยคคำถามที่เป็น Past Simple เราจะใช้ ‘did’ (รูปอดีตของ ‘do’ ซึ่งเราเอาไว้ใช้สร้างประโยคคำถามใน Present Simple )

อย่างที่ได้เห็น Past Simple จะไม่มีข้อแตกต่างระหว่างการใช้ he/she/it และประธานตัวอื่นๆ ประธานทุกตัวใช้ ‘did’ เหมือนกันหมด

 

ถ้าจะสร้างเป็นประโยคปฏิเสธ เราจะใช้ ‘didn’t’ (แทนการใช้ ‘don’t’ ที่เราใช้ใน  Present Simple)

ถ้าจะสร้างเป็นประโยคบอกเล่า เราต้องเปลี่ยนรูปของคำกริยา (verb) แต่เราจะเปลี่ยนอย่างไรขึ้นอยู่กับว่าคำกริยานั้นเป็นคำกริยาธรรมดา (regular verb) หรือคำกริยาพิเศษ (irregular verb)

 

Regular Verbs – คำกริยาธรรมดา

คำกริยาภาษาอังกฤษส่วนใหญ่เป็นคำกริยาธรรมดา นั่นหมายความว่าพวกมันจะถูกวางในรูปแบบเดียวกัน หากจะสร้างเป็น Past Simple เราจะต้องเติม ed ตามหลังคำกริยา ตัวอย่างเช่น

ถ้าคำกริยาลงท้ายด้วย –e เราเติมแค่ –d ตัวอย่างเช่น

hope – hoped

blame – blamed

 

ถ้าคำกริยาลงท้ายด้วย –y เราเปลี่ยนเป็นตัว –I จากนั้นจึงเติม –ed ตัวอย่างเช่น

study – studied

tidy – tidied

มี 3 วิธีด้วยกันในการออกเสียงตัว –ed ขึ้นอยู่กับว่าอักษรตัวสุดท้ายของ verb ตัวนั้นคืออะไร

 

นี่คือตัวอย่างของประโยค Past Simple ที่ใช้ verb ปกติ (regular verbs)

We stayed in a four-star hotel on holiday. It was really nice.

Did Ahmed play in the match? – No. He didn’t play because he injured his foot last week.

worked from 7am to 7pm yesterday. I’m really tired today.

You studied a lot for the exam and deserved to get a good mark.

They waited an hour for the train and eventually decided to take a bus.

When did you finish your essay? – I finished it at midnight.

We didn’t want to cook last night so we ordered a pizza.

 

Irregular Verbs – คำกริยาพิเศษ

แม้ว่าคำกริยาส่วนใหญ่ในภาษาอังกฤษจะใช้วิธีการเปลี่ยนคำแบบด้านบน แต่มีคำราว 200 คำที่พิเศษ แน่นอนว่ามันค่อนข้างมากและอาจจะเยอะเกินกว่าจะจำได้ในทีเดียว วิธีเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือการค่อยๆ ศึกษา ครั้งละสองสามคำ มีคำกริยาแบบพิเศษ 30 คำที่เรามักจะใช้กันบ่อยๆ จะดีกว่าถ้าเราโฟกัสที่คำพวกนี้ก่อน อย่างที่ทุกคนเรียนในคอร์สของ Wall Street English verb พิเศษที่สำคัญที่สุดก็คือ verb to be ซึ่งมีสองรูปแบบ

 

คำกริยาพิเศษตัวอื่นมักจะมีแค่รูปเดียวสำหรับประธานทุกตัว นี่คือตารางคือคำกริยาพิเศษที่มักจะเจอได้บ่อยๆ

 

นี่คือตัวอย่างประโยคที่มีคำกริยาแบบพิเศษ

We were late for our flight on Tuesday and had to wait four hours for the next one.

Sally bought a new mobile phone at the weekend.

He did a great job painting the house last summer.

I didn’t eat anything for breakfast but I ate a lot at lunchtime.

They found a special offer for a cruise in June.

Juliet had a headache this morning so she took an aspirin.

My brother left school when he was 16 but I stayed until I was 18.

Paolo’s grandmother made us our Wedding cake. It was delicious.

Where did you two meet? – We met at my friend’s last birthday party.

What was the last book you read? – It was a murder mystery by Agatha Christie.

Anique came in and put the shopping on the table.

The suppliers sent the goods on Monday 1st October.

Who told you the good news?

How did the meeting go? It went well thanks. The client had a strong accent but I understood almost everything he said.

What do we need to buy? I wrote a shopping list but I left it at home.

 

วิธีการฝึกใช้ Past Simple

จากข้อมูลด้านบน โครงสร้างของ Past Simple ไม่ได้ซับซ้อนอะไร แต่การต้องจำคำกริยาพิเศษไม่ใช่เรื่องง่าย อย่างไรก็ตาม เรามีเทคนิคดีๆ ที่จะช่วยให้คุณมั่นใจในการใช้ประโยค Past Simple มากขึ้น

 1. อย่างแรก ลองตอบควิซสนุกๆ ในพื้นที่สำหรับฝึกภาษาของ Wall Street
 2. อย่างที่สอง ลองอ่านบทความ ForToday ซึ่งมีตัวอย่างของประโยค Past Simple ในบริบทต่างๆ ที่น่าสนใจ
 3. พกไดอารี่เล่มเล็กๆ และเขียนทุกอย่างที่คุณได้ทำในวันนั้นลงในสมุดทุกวัน หรือในช่วงสุดสัปดาห์ถ้าไม่มีเวลามากพอ
 4. พยายามเรียนคำกริยาพิเศษทีละนิด เช่น อาทิตย์ละ 5 คำ นี่อาจจะดูน้อย แต่พอครบเดือนเมื่อไหร่จะมีคำกริยาจำนวนมากถึง 20 คำทีเดียวที่คุณรู้และสามารถนำไปใช้ได้ ทุกคำกริยาพิเศษ ให้เขียนตัวอย่างประโยคที่คิดขึ้นเองซักสองหรือสามประโยคเพื่อช่วยให้จำได้ง่ายขึ้น

ตอนนี้คุณสามารถพูดประโยคได้แล้วทั้งรูปปัจจุบันและรูปอดีต พยายามฝึกฝนให้มากที่สุดที่ Wall Street English เพื่อการใช้ภาษาที่อย่างคล่องแคล่วยิ่งกว่าเดิม

The Past Simple

Practice speaking about the past with this fun quiz.

1. Hi Jennifer! How ___ your holiday?

 • is
 • was
 • were

2. It was wonderful! We ___ a great time.

 • had
 • have
 • has

3. Where ___ ?

 • you went
 • did you go
 • did you went

4. We ___ on a cycling tour in the mountains.

 • did go
 • gone
 • went

5. Wow. ___?

 • Did it rain?
 • Did it rained?
 • Does it rained?

6. Only once. We ___ really lucky.

 • was
 • have been
 • were

7. And where ___?

 • you stayed
 • did you stayed
 • did you stay

8. We ___ in our tent for a few nights and in a hostel for the other nights.

 • sleeped
 • did sleep
 • slept

9. We ___ some really nice people.

 • meet
 • met
 • meeted

10. We ___ much money either.

 • didn't spend
 • didn't spended
 • not spend

How did you do?

Are you ready to get your results?

Complete your details in the form to get an email with your test results.Related posts

Share via
Copy link
Powered by Social Snap