Web Analytics

Adverbs of Manner

Adverbs of Manner

Adverb คืออะไร

Adverbs หรือคำวิเศษณ์คือคำที่ใช้บรรยายว่าเราทำกริยานั้นอย่างไร ที่ไหนหรือบ่อยแค่ไหน

เช่น

She works here. (adverb of place)

She often translates emails for her colleagues. (adverb of frequency)

She types very quickly. (adverb of manner)

 

Adverbs of manner

Adverb of manner คือคำที่ไว้ใช้บรรยายว่าเราทำกริยานั้นด้วยท่าทีอย่างไร เช่น

They dress elegantly.

Some elderly people drive slowly.

She works very hard.

Adverbs of manner เป็นคำที่มีประโยชน์มากเพราะช่วยให้เราขยายรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ทำให้ผู้ฟังหรือผู้อ่านสนใจสิ่งที่เราพูดหรือเขียนมากยิ่งขี้น

 

วิธีการสร้าง adverb of manner

วิธีการสร้าง adverbs of manner ทำได้ง่าย ๆ เพียงแค่เติมคำว่า -ly  ข้างหลัง adjective เช่น

quick – quickly

careful – carefully

gentle – gently

ถ้าหาก adjective คำใดลงท้ายด้วย -y เราจะเปลี่ยน -y เป็น -i แล้วเติม -ly เช่น

happy – happily

greedy – greedily

easy – easily

 

แต่มี adverbs บางคำที่เป็นข้อยกเว้น:

good – well

hard – hard

fast – fast

late – late

straight – straight

high – high

 

ตัวอย่างเช่น

You speak English fluently.

I slept badly last night.

The children did really well in their test.

He worked hard and got a promotion.

The nurse picked up the baby gently.

Try to do it carefully so we don’t have to redo it.

A car suddenly came round the corner and nearly hit us!

Julie tearfully said goodbye to her boyfriend.

Go straight down this road then turn left.

I hate getting up late.

My brother drives very fast and aggressively.

Kids, try to do your homework quietly, please.

She dresses very elegantly, doesn’t she?

Shall I close the lid tightly?

It rained heavily all through the night.

 

เราจะใส่ adverb of manner ไว้ตำแหน่งใดในประโยค?

ส่วนใหญ่ adverbs of manner วางไว้หลัง verb เช่น

We dress casually on Fridays.

Athletes run very fast.

The students are listening attentively.

แต่บางครั้ง adverb วางเอาไว้หน้า verb เพื่อเน้นความหมาย เช่น

She hurriedly opened the present.

They sadly left before we arrived.

I quickly ran to the shops.

หากมี verb สองตัวในประโยค ตำแหน่งของ adverb อาจเปลี่ยนความหมายของประโยคได้เลย เช่น

They accepted the offer immediately and moved out.

They accepted the offer and moved out immediately.

ประโยคแรกคำว่า ‘immediately’ ใช้ขยาย verb ตัวแรกเท่านั้น ในขณะที่ประโยคที่สอง ‘immediately’ ขยายการกระทำทั้งสองอย่าง

จากที่เห็นในตัวอย่างข้างต้น คุณไม่สามารถวาง adverb คั่นกลางระหว่าง verb และ object ได้ เช่น

They accepted the offer immediately.

ไม่ใช่

They accepted immediately the offer.

 

Adjective หรือ adverb?

เราใช้ adjective เพื่อขยาย noun และใช้ adverb เพื่อขยาย verb เพราะฉะนั้นเราจะใช้ adjective กับ verb ‘to be’ เท่านั้น เช่น

He’s a fast runner.

She’s a careful driver.

และถ้าเราเปลี่ยนประโยคสองประโยคข้างบนนี้ ไปใช้ verb แทนที่จะเป็น noun จะเขียนได้ดังนี้:

He runs fast.

She drives carefully.

Verb ตัวอื่น ๆ ที่ใช้กับ adjective ไม่ใช่ adverbs ได้แก่ look, sound, smell, และ seem. เราใช้ verb เหล่านี้เพื่อบรรยายสิ่งที่เราเห็น ได้กลิ่น หรือได้ยิน เช่น

You look tired. – จากที่ฉันเห็นตอนนี้ เธอดูเหนื่อยนะ

It sounds interesting. – จากที่ได้ฟังมา มันดูน่าสนใจนะ

It smells delicious. – จากที่ได้กลิ่น ฉันคิดว่ามันน่าจะอร่อยนะ

They seem bored. – จากสภาพที่เห็น ฉันว่ามันน่าเบื่อ

Adverb of manner ช่วยให้เราเข้าใจรายละเอียดของการทำกริยาต่าง ๆ มากขึ้น และช่วยสื่อความได้มากกว่า ลองหันมาสังเกตเวลาที่คุณได้ยินคนอื่นพูดว่าเขาใช้อย่างไร แล้วลองนำมาใช้ดูบ้าง

ว่าแต่ คุณพร้อมจะฝึกหรือยัง ลองมาทำแบบทดสอบนี้กันหน่อยดีกว่า

   

Related posts

วิธีสุดเวิร์ค สร้างสภาพแวดล้อมภาษาอังกฤษแม้ตัวจะอยู่ไทย

หนึ่งในอุปสรรคสำคัญที่ขัดขวางเวลาคนเราอยากจะเก่งภาษาสักภาษาก็คือสภาพแวดล้อมไม่เอื้ออำนวย ตัวเราไม่ได้อยู่ในที่ๆคนจะพูดภาษานั้นๆกับเรา

Read More

ทำอย่างไร เมื่อเจอฝรั่งแล้วเกิดนึกคำพูดไม่ออก

ความมีน้ำใจของคนไทย ทำให้ใครหลายคนต้องเคยถูกฝรั่งเข้ามาถามทางบ้างล่ะ แต่เคยคิดไหมว่าจะ พูดภาษาอังกฤษอย่างไรเพื่ออธิบายให้เขาเข้าใจ บางครั้งคำมันก็ติดอยู่ที่ปลายลิ้น

Read More
Share via