IELTS,TOEIC,TOEFL แตกต่างกันอย่างไร ใช้สำหรับทำอะไรบ้าง?

IELTS,TOEIC,TOEFL แตกต่างกันอย่างไร ใช้สำหรับทำอะไรบ้าง?

IELTS TOEIC TOEFL ต่างกันอย่างไร และเราควรเลือกสอบอย่างไร

IELTS TOEIC TOEFL คืออะไร แตกต่างกันอย่าง และเราควรต้องสอบอะไรดีนะ? คำถามนี้คงอยู่ในใจเพื่อนๆหลายคนอย่างแน่นอน แต่ไม่ต้องห่วงไปวันนี้ทาง วอลล์สตรีท อิงลิช จะพาเพื่อนๆไปไขข้อสงสัยกัน เราไปชมกันเลย

IELTS TOEIC TOEFL คืออะไร?

IELT TOEIC และ TOEFL เป็นการสอบเพื่อวัดผลระดับทักษะทางภาษาอังกฤษ เพื่อจุดประสงค์ต่างๆ โดยมักจะใช้เป็นหนึ่งในเกณฑ์สำหรับการรับเข้าศึกษาต่อในสถาหลักสูตรอินเตอร์ การรับเข้าทำงาน หรือการเดินทางไปอาศัยอยู่ในต่างประเทศ ซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ภาษาอังกฤษตามระดับที่กำหนด การสอบแต่ละรูปแบบนั้นจะใช้สำหรับจุดประสงค์ที่แตกต่างกันโดยจะมีรายละเอียดดังนี้

IELTS (International English Language Testing System) หรือการสอบไอเอลส์

IELTS คือการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษเชิงวิชาการโดยจะทดสอบทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะคือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยจะมีผลคะแนนวัดออกมาเป็น 9 ระดับ เริ่มตั้งแต่ระดับที่ 1 ถึง ระดับที่ 9 โดยคะแนนจะมีอายุที่ใช้งานได้ 2 ปี โดยการสอบ IELTS จะแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ

  • Academic สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือการศึกษาต่อในต่างประเทศ
  • General Training สำหรับผู้ที่ต้องการทำงานในต่างประเทศ

TOEIC (Test of English for International Communication) หรือการสอบโทอิค

TOEIC คือการสอบวัดผลทางภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่ต้องการสมัครงานในองกรค์ต่างๆ โดยการจะแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ Listening & Reading test และ Speaking & Writing test ซึ่งส่วนใหญ่องกรค์จะวัดผลจากการสอบแค่รูปแบบแรก Listening & Reading test ปกติจึงนิยมสอบแค่ในรูปแบบนี้กันโดยจะมีคะแนนรวมทั้งหมดอยู่ที่ 990 คะแนน ซึ่งคะแนนขั้นต่ำที่องกรค์ส่วนใหญ่จะพิจารณาจะอยู่ที่ 550 คะแนนขึ้นไปทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ขององค์กรและตำแหน่งด้วยโดยมีอายุคะแนนอยู่ที่ 2 ปี

TOEFL (Test of English as a Foreign Language) หรือการสอบโทเฟล

TOEFL คือการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาประจำชาติ โดยใช้มาตราฐานภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน เหมาะกับผู้ที่จะศึกษาต่อในอเมริกันหรือผู้ที่ต้องทำงานในองค์กรต่างชาติ โดยจะมีการสอบแบบ 2 รูปแบบคือ

  • TOEFL iBT (Internet-based Test) คะแนนเต็มอยู่ที่ 120 คะแนน
  • TOEFL PBT (Paper-based Test) คะแนนเต็มอยู่ 677 คะแนน
    โดยรูปแบบ TOEFL iBT จะเป็นรูปแบบการสอบที่นิยมและได้รับการยอมรับในทั่วโลกและมีคะแนนมีอายุสามารถใช้อ้างอิงได้ 2 ปี

 

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าคะแนนจากการสอบ IELTS และ TOEFL จะใช้ในการอ้างอิงสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อ ในขณะเดียวกันในการทำงาน องกรค์จะค่อนข้างให้ความสำคัญกับคะแนน TOEIC ค่อนข้างมากกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับสถาบันศึกษาและองค์ที่จะเข้าทำงานว่ามีการกำหนดหลักเกณฑ์อย่างไรบ้าง ซึ่งมีโอกาสที่บางแห่งอาจต้องการคะแนนจากการสอบมากกว่า 1 รูปแบบ เพื่อนๆ รู้แบบนี้แล้วจึงควรต้องศึกษาเงื่อนไขในการรับสมัครให้ดีๆเพื่อให้สามารถเลือกสอบให้ตรงตามต้องการได้อย่างถูกต้อง

ลงทะเบียนทดลองเรียนภาษาอังกฤษฟรี 1 ครั้ง ที่วอลล์สตรีท อิงลิช สาขาใกล้บ้านคุณ ด่วน! สิทธิ์มีจำนวนจำกัดRelated posts

Share via
Copy link
Powered by Social Snap