Modal Verbs – คู่มือเรียนรู้ออนไลน์

Modal Verbs – คู่มือเรียนรู้ออนไลน์

Modal verbs (Verb ช่วยชนิดที่มีความหมายในตัวเอง) เป็นส่วนสำคัญของภาษาอังกฤษเหตุเพราะพวกมันแสดงให้เห็นถึง ความจำเป็น, ความเป็นไปได้, คำแนะนำและอื่นๆ อีกมากมาย ดังนั้น การเรียนเรื่อง Modal verbs จะช่วยในการพัฒนาความคล่องในการใช้ภาษาขึ้นอีกระดับ ลองมาดูกันดีกว่าว่า Modal verbs แต่ละตัวมีอะไรที่เหมือนกันและพวกมันสามารถนำไปใช้ได้อย่างไรบ้าง

Modal Verbs

Practice using modal verbs with this fun English quiz.

1. ___ you play volleyball?

 • Can
 • May
 • Must

2. I ___ when I was younger. I'm not sure if I still can.

 • could
 • can
 • might

3. We ___ play on Saturday, but I'm not sure yet.

 • might
 • will
 • must

4. If we do, ___ you come with us? It'll be fun!

 • will
 • may
 • do

5. Ok sure. ___ I pick you up so we can go together?

 • Shall
 • Will
 • Must

6. Yes, please. We ___ remember to take plenty of drinks.

 • must
 • will
 • may

7. I ___ do more sport because I'm really unfit.

 • should
 • shouldn't
 • mustn't

8. I ___ worry if I were you. You look great!

 • wouldn't
 • won't
 • don't

How did you do?

Are you ready to get your results?

Complete your details in the form to get an email with your test results.อะไรคือ Modal Verbs?

Modal verbsคือ verb พิเศษที่เราต้องใช้ร่วมกับ verb ตัวอื่น ที่จริงแล้ว Modal verbs ส่วนมากมักจะไม่มีความหมายหากไม่มี verb อีกตัวมาเสริม Modal verb แต่ละตัวจะใช้เพื่ออธิบายว่า อย่างไร, ทำไม หรือเมื่อไหร่ที่การกระทำนั้นๆ เกิดขึ้น Modal verbs มีทั้งหมด 10 ตัว ดังนี้

 • will
 • would
 • shall
 • must
 • should
 • ought to
 • can
 • could
 • may
 • might

 

การสร้างประโยคโดยการใช้ Modal verbs

ข้อดีของ Modal verbs คือ พวกมันมีกฎการใช้ง่ายๆ 3 แบบสำหรับการสร้างประโยคบอกเล่า (affirmative sentence) ประโยคปฏิเสธ (negative sentence) และประโยคคำถาม (interrogative sentence) สำหรับประโยคบอกเล่า ไม่ว่าประธานจะเป็นรูปแบบไหน เราไม่จำเป็นต้องเปลี่ยน Modal verbs หรือก็คือ เราไม่จำเป็นต้องเติม –s แม้ว่าประธานจะเป็นเอกพจน์บุคคลที่สาม (third person singular)

 

เวลาทำเป็นประโยคปฏิเสธ เราจะเติม  ‘not’

หากจะทำเป็นประโยคคำถาม เราจะสลับประธานกับ Modal verbs

ตอนนี้คุณได้เรียนรู้เรื่องโครงสร้างแล้ว ลองมาดูกันดีกว่าว่าสถานการณ์ไหนควรใช้ Modal verbs ตัวไหน

 

เวลาร้องขอ

ในภาษาอังกฤษ มีหลากหลายวิธีที่เราสามารถใช้เพื่อสร้างประโยคที่สื่อถึงการขออะไรบางอย่างในระดับความสุภาพที่แตกต่างกัน

นี่คือตัวอย่าง

Can you open the door for me?

Will you come to my party?

Would you send the material as soon as possible please?

Could you bring us the bill please?

 

ถามหรือให้อนุญาต

เราสามารถถามและขออนุญาตได้ในระดับความสุภาพที่แตกต่างกัน

นี่คือตัวอย่าง

Excuse me, could we sit here? – Certainly.

Can I get myself a glass of water, John? – Sure, help yourself.

May I wear jeans to the office? – I’m afraid you may not because we have a strict dress code.

Can my kids play here?

 

อธิบายถึงความสามารถและความเป็นไปได้

มี Modal verbs สองตัวที่เราสามารถใช้เพื่อพูดถึงความสามารถ นั่นคือ ‘can’ และ ‘could’ เราสามารถใช้ ‘can’ เพื่อกล่าวถึงความสามารถในปัจจุบันและความสามารถทั่วไป และ ‘could’ เมื่อพูดถึงความสามารถในอดีต ตัวอย่างเช่น

Jose can swim really well.

Can they play football? Yes, but not very well.

can’t use Excel. Can you teach me?

They can speak English.

She can meet us at 3:30.

We can do the shopping then have lunch.

When I was younger I could play the piano.

My brother and I could ski as teenagers.

She couldn’t do the Maths homework so she asked her friend for help.

They couldn’t see much in the fog.

could hear the thunder even though it was far away.

He couldn’t get tickets for the concert because it was sold out.

 

ทำการคาดเดา

เราสามารถใช้ Modal verbs เพื่ออธิบายเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต ขึ้นอยู่กับว่าเหตุการณ์นั้นสามารถเกิดขึ้นได้จริงมากน้อยแค่ไหน ตัวอย่างเช่น

It will be hot tomorrow. 100% sure

It should be hot tomorrow. 80% sure (According to the weather forecast.)

It may be hot tomorrow. 50% possibility

It might be hot tomorrow. 50% possibility

It could be hot tomorrow. 30% possibility

Here are some other examples:

We might go to the beach this weekend. It depends on the weather.

I think we could win this match but it’ll be hard.

Harry should be home by now.

It won’t rain this afternoon. Look at the clear blue sky.

They may come round later if they have time.

 

อธิบายเกี่ยวกับข้อห้าม

Modal verbs หลักที่เราใช้เพื่ออธิบายเกี่ยวกับข้อห้ามคือ ‘must’ เราสามารถใช้มันในประโยคบอกเล่าเพื่ออธิบายถึงข้อบังคับ และในรูปประโยคปฏิเสธเพื่อบอกว่าไม่ควรทำบางสิ่งบางอย่าง ตัวอย่างเช่น

You mustn’t enter this room without permission.

They must prepare the order by 5pm.

must start doing some exercise. I’m really unfit.

We mustn’t park here. It’s forbidden.

เวลาที่เราต้องการอธิบายถึงข้อห้ามที่ไม่เคร่งครัดมาก (เป็นเรื่องสำคัญแต่ไม่กับขนาดเป็นกฎที่ห้ามฝ่าฝืน) เราจะใช้ ‘should’ เรามักจะใช้ ‘should’ และ ‘shouldn’t’ เพื่อให้คำแนะนำ ตัวอย่างเช่น

He should study a bit more. He’s doing ok but he could do better.

You should stop drinking so much coffee.

What time should we leave?

I think we should go at 4pm to avoid the rush-hour traffic.

เราสามารถใช้ ‘ought’ และ ‘oughtn’t’ เพื่ออธิบายเกี่ยวกับข้อห้าม มักจะใช้กันในภาษาอังกฤษแบบอังกฤษ (British English) มากกว่าในภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน (American English) ‘Ought’ เป็น Modal verb ตัวเดียวที่ตามด้วย ‘to’ ใช้ได้เฉพาะแค่ในประโยคบอกเล่า ตัวอย่างเช่น

You ought to try this soup – it’s delicious!

She ought to make a decision about that house before someone else buys it.

We ought to start the meeting, it’s getting late.

They oughtn’t ride their bicycles without helmets.

In very formal contexts, especially in the written form, we also use ‘shall’ to express an obligation. For example:

Guests shall report any damage to the hotel facilities before leaving.

Employees shall not take home office equipment.

The suspect shall remain in custody until the trial.

 

แนะนำ

การที่จะสร้างประโยคที่แสดงถึงการแนะนำ เราสามารถใช้ ‘can’, ‘could’, ‘shall’ และ ‘should’ ตัวอย่างเช่น

We can have a game of tennis later.

We could meet at 3pm.

Shall we have a drink afterwards?

We should invite Rick and Olga too.

 

แสดงความคาดการณ์ที่ค่อนข้างมั่นใจ

เมื่อคุณค่อนข้างจะแน่ใจว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่อาจเป็นจริง (หรือไม่จริง) คุณสามารถใช้ Modal verb ‘must’ และ ‘can’t’ ตัวอย่างเช่น:

You haven’t eaten all day. You must be hungry. (I’m 95% certain.)

He’s got three Ferraris. He must be very rich.

You can’t be tired. You’ve just slept all morning! (It’s not possible in my opinion.)

They can’t be at home yet. They only left five minutes ago!

 

สร้างประโยคที่แสดงความเป็นเงื่อนไข

เรามักจะใช้ Modal verbs เพื่อสร้างประโยคที่แสดงความเป็นเงื่อนไข (conditional sentences) ใน first conditional เราสามารถใช้ Modal verbs ได้หลายตัว

 

ใน second conditional (ซึ่งเราใช้เพื่ออธิบายถึงเหตุการณ์ที่ไม่อาจเกิดขึ้นได้) เราจะใช้ ‘would’ หรือ ‘could’

ใน third conditional (ซึ่งเราใช้เพื่ออธิบายถึงเหตุการณ์ที่ไม่อาจเกิดขึ้นได้ในอดีต) เราจะใช้ ‘would’ และ ‘could’

 

อย่างที่เห็น Modal verbs เป็นส่วนประกอบที่สำคัญในภาษาอังกฤษ ตอนนี้คุณคงจะเห็นแล้วว่ามันสามารถใช้ได้อย่างไรบ้าง ลองฝึกเอามาใช้ดูเวลาที่ต้องพูดหรือว่าเขียน

Related posts

Share via
Copy link
Powered by Social Snap