Simple Present และ Present Progressive

Simple Present และ Present Progressive

กริยาที่สื่อนัยบอกเวลา (verb tenses) ชนิดแรกๆ ที่ผู้เรียนภาษาภาษอังกฤษต้องเรียนรู้นั่นก็คือ present simple และ present continuous (หรือ Present Progressive) ส่วนหนึ่งนั่นเป็นเพราะทั้งสอง tenses นี้เป็น tenses พื้นฐานที่ถูกใช้มากที่สุด ด้านล่าง เรามีไกด์ที่จะช่วยแนะนำวิธีการสร้างประโยคสำหรับ tenses ทั้งสองรูป

 

The Present Simple

เราจะใช้ Present Simple ในสถานการณ์ต่อไปนี้

  1. เพื่ออธิบายถึงความจริงที่มีอยู่มาอย่างยาวนาน เช่นLions live in Africa.
  2. เพื่ออธิบายเกี่ยวกับนิสัยหรือกิจกรรมที่ทำเป็นประจำ เช่นI usually get up at 7am.
  3. เพื่ออธิบายถึงความชอบทั่วไปและความคิดเห็น เช่นShe loves music.
  4. เพื่อพูดถึงตารางการเดินทางหรือเหตุการณ์ เช่นOur flight leaves at 12:30

โครงสร้าง

ประโยค present tense จะมีด้วยกันสองรูปแบบสำหรับกริยาทุกตัว ตัวอย่างเช่น verb ‘to play’ เวลาใช้ในประโยคบอกเล่า จะมีรูปแบบดังนี้

อย่างที่เห็น เราจะใช้กริยาตัวนี้ในรูปเดิมไม่ว่าประธานจะเป็นตัวไหนก็ตาม ยกเว้นประธานที่เป็นเอกพจน์บุรุษที่สามซึ่งจะต้องเติม –s ตัวอย่างเช่น

They work here.

She likes tennis.

You have a beautiful car.

We want a sandwich.

I live in the city center.

The conference starts tomorrow.

 

ในกรณีที่ต้องการจะสร้างเป็นประโยคปฏิเสธ เราจะเพิ่ม ‘don’t’ สำหรับ I/you/we/they และ ‘doesn’t’ สำหรับ he/she/it

ตัวอย่างเช่น

We don’t have time.

They don’t come from this city.

He doesn’t often play football.

You don’t speak Chinese.

I don’t like tea.

You and your brother don’t eat fish.

 

เวลาที่จะทำเป็นประโยคคำถาม เราเติม ‘do’ สำหรับ I/you/we/they และ ‘does’ สำหรับ he/she/it:

ตัวอย่างเช่น

Do we need to make a reservation?

Do you think it’s a good idea?

Does it rain much here?

Do I have time for a coffee?

Do they want something to eat?

 

ข้อยกเว้นเดียวสำหรับโครงสร้างประโยคแบบนี้คือ เมื่อเป็น verb to be ซึ่งเป็นกริยาพิเศษ เวลาทำเป็นประโยคปฏิเสธและประโยคคำถามจะต้องทำในอีกรูปโดยการเติม ‘not’ และเวลาจะทำเป็นประโยคคำถาม เราจะต้องเอา verb ไปวางไว้แทนประธาน

นี่คือตัวอย่าง

Are you tired?

We’re not hungry.

Is he ready?

They’re from Rome.

You’re not a student, are you?

It’s really hot here today.

 

The Third Person Singular – ประธานเอกพจน์บุคคลที่สาม

การที่มีรูปประโยคไม่ซับซ้อน ไม่ว่าจะใช้กับประธานตัวไหนก็ตาม อาจจะทำให้หลายคนมอง present simple ว่าเป็น tense ที่ไม่ได้ยากอะไรสำหรับการเรียนรู้ ซึ่งก็เป็นเช่นนั้นจริง แต่สำคัญมากที่ทุกคนจะต้องจำไว้ว่า มีประธานหนึ่งตัวที่ต่างจากตัวอื่น นั่นก็คือประธานที่เป็นเอกพจน์บุรุษที่สาม ซึ่ง verb ที่ตามมา เราจำเป็นต้องเติม –s จะดีกว่าถ้าเราโฟกัสในการเรียนรู้ควบคู่ไปกับการฝึกฝนเพื่อที่จะใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว

มีสามวิธีด้วยกันในการเติม –s ให้กับกริยาในประโยค present simple โดยดูจากตัวสะกดในของคำ

ตัวอย่างเช่น

He studies very hard.

My Dad fixes things in our home.

She does ballet.

Your house looks beautiful.

The weather always gets worse in November.

He doesn’t want to go out.

She doesn’t need any more clothes.

 

The Structure – โครงสร้าง

การสร้างประโยค present continuous เราจะใช้ verb to be บวกกับกริยาแท้ในรูป gerund (เติม -ing) ตัวอย่างคำกริยา to play ในประโยคบอกเล่าจะอยู่ในรูปดังนี้

หากจะสร้างเป็นประโยคปฏิเสธ เราแค่เปลี่ยน verb to be เป็นรูปปฏิเสธ

การทำเป็นประโยคคำถาม ใช้วิธีสลับประธานกับตัว verb to be

นี่คือตัวอย่าง

We’re going out. See you later.

Ted’s working in the garden.

What are the children doing?

They’re doing their homework.

How are you feeling?

The machine isn’t working properly.

Why are you wearing a sweater? It’s hot in here.

Giulia is staying with her sister at the moment.

 

ข้อยกเว้น!

มี verb บางตัวที่เราจะไม่ใช้ในประโยค present continuous เพราะพวกมันเป็นกริยาที่บอกสภาวะ ความรู้สึกและความชอบ มันจึงไม่มีรูป –ing เช่น know, have (เป็นเจ้าของ ไม่ใช่ ‘มี’), like, love, prefer, hate, want, believe, own, cost สำหรับ verb เหล่านี้ เราจะใช้ในรูป present simple

 

Present Continuous ในการสื่อความหมายถึงอนาคต

เวลาที่เราพูดถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นแน่นอนในอนาคต เรามักจะใช้ present continuous โดยเฉพาะเวลาที่เราต้องการพูดถึงนัดหมายตามกำหนดการณ์ ตัวอย่างเช่น

I’m going to the dentist on Tuesday at 10am.

We’re meeting my sister for lunch today.

He’s having a haircut this afternoon.

What time are you leaving?

They’re taking the seven o’clock train.

You’re looking after the kids tonight.

 

Present Simple หรือ Present Continuous?

เวลาที่คุณไม่แน่ใจว่าจะใช้ present simple หรือ the present continuous ลองถามตัวเองด้วยคำถามด้านล่างนี้

  • เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระยะยาวหรือเปล่า? ถ้าใช่ ใช้ present simple
  • เป็นกริยาที่บอกเกี่ยวสภาวะความรู้สึกหรือเปล่า? (ตัวอย่างเช่น ‘like’) ถ้าใช่ ใช้ present simple
  • เป็นกริยาที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนั้นหรือเปล่า? ถ้าใช่ ใช้ present continuous
  • เป็นการกระทำที่เกิดขึ้นแค่ชั่วคราวหรือเปล่า? ถ้าใช่ ใช้ present continuous
  • เป็นเหตุการณ์ที่ถูกกำหนดไว้แล้วในอนาคตหรือเปล่า? ถ้าใช่ ใช้ present continuous

อย่างที่ได้เห็น เราจะใช้ 2 tenses นี้ในหลายๆ สถานการณ์ในชีวิตประจำวัน ดังนั้นมันจะเป็นประโยชน์มากถ้าพยายามฝึกให้คล่องที่สุดเท่าที่จะทำได้ และอย่าลืมสังเกตว่าประธานเป็นเอกพจน์บุรุษที่สามหรือเปล่า เพราะถ้าใช่ มันจะส่งผลต่อการสื่อความหมายในการสนทนาด้วย

Related posts

Share via
Copy link
Powered by Social Snap