WALL STREET ENGLISH x B2S

WALL STREET ENGLISH x B2S

WALL STREET ENGLISH x B2S : Back to school 2021
สิทธิพิเศษสำหรับนักเรียน WALL STREET ENGLISH รับคูปองส่วนลด มูลค่า 50 บาท

สิทธิพิเศษสำหรับนักเรียน Wall Street English เพียงซื้อสินค้ามูลค่า 500 ​บาทขึ้นไปที่ B2S ทุกสาขาหรือ www.b2s.co.th
รับคูปองส่วนลด มูลค่า 50 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. – 13 มิ.ย. 64

วิธีการรับสิทธิ์

 • ซื้อสินค้าที่สาขา B2S : Log in เข้า My Study เพื่อรับคูปองส่วนลด
 • ซื้อสินค้าที่ www.b2s.co.th : พิมพ์โค้ด B2S50WST ในขั้นตอนการชำระค่าสินค้าเพื่อรับส่วนลด

เงื่อนไข

 • สงวนสิทธิ์โปรโมชั่นเฉพาะนักเรียนปัจจุบันของ วอลล์สตรีท อิงลิช
 • จำกัดคูปองส่วนลด 1 คนต่อ 1 สิทธิ์ ตลอดรายการ
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้
 • คูปองส่วนลดไม่สามารถขาย หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สิทธิพิเศษสำหรับนักเรียน Wall Street English เพียงซื้อสินค้ามูลค่า 500 ​บาทขึ้นไปที่ B2S ทุกสาขาหรือ www.b2s.co.th รับคูปองส่วนลด มูลค่า 50 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. – 13 มิ.ย. 64

วิธีการรับสิทธิ์

 • ซื้อสินค้าที่สาขา B2S : Log in เข้า My Study เพื่อรับคูปองส่วนลด
 • ซื้อสินค้าที่ www.b2s.co.th : พิมพ์โค้ด B2S50WST ในขั้นตอนการชำระค่าสินค้าเพื่อรับส่วนลด

เงื่อนไข

 • สงวนสิทธิ์โปรโมชั่นเฉพาะนักเรียนปัจจุบันของ วอลล์สตรีท อิงลิช
 • จำกัดคูปองส่วนลด 1 คนต่อ 1 สิทธิ์ ตลอดรายการ
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้
 • คูปองส่วนลดไม่สามารถขาย หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Related posts

Share via
Copy link
Powered by Social Snap