TGAT 1 คืออะไร ยื่นเรียนต่อคณะไหนได้บ้าง

TGAT 1 คืออะไร ยื่นเรียนต่อคณะไหนได้บ้าง

ใกล้จะถึงวันที่น้องๆ จะต้องยื่นคะแนน TGAT 1 ในรอบ TCAS แล้ว แต่บางคนอาจยังไม่ได้เตรียมความพร้อมในการสอบวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English Communication) เลย วันนี้ วอลล์สตรีท อิงลิช จะมาแนะแนว เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบ TGAT 1 เพื่อยื่นคะแนนภาษาอังกฤษ เรียนต่อมหาลัยที่ใช่ คณะที่ชอบให้สำเร็จ! 

 

TGAT 1 คืออะไร ยื่นเรียนต่อคณะไหน

การสอบ TGAT (Thai General Aptitude Test) เป็นข้อสอบที่วัดความสามารถทั่วไปสำหรับนักเรียน ม.ปลาย ที่อยากยื่นเรียนต่อมหาวิทยาลัยในรอบ TCAS ประกอบด้วย 3 ส่วน คะแนนเต็ม 300 คะแนน ซึ่งหนึ่งในนั้นคือข้อสอบ TGAT 1 เป็นวิชาภาษาอังกฤษคิดเป็น 100 คะแนน หรือ ⅓ ของคะแนนทั้งหมดใน TGAT 1 มีเนื้อหาที่ทดสอบความเข้าใจด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ (English Communication) จึงเป็นเหตุผลที่นักเรียนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับข้อสอบภาษาอังกฤษ TGAT 1 มากๆ เลยล่ะ

 

ข้อสอบ TGAT 1 ต้องสอบอะไรบ้าง

ข้อสอบ TGAT 1 วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English Communication) เน้นการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในชีวิตประจำวัน ข้อสอบเป็นแบบช้อยส์ 4 ตัวเลือก รวม 100 คะแนน มีเวลาในการทำข้อสอบ 60 นาที ประกอบด้วย

 

 

ทักษะการพูด 30 ข้อ ประกอบไปด้วย

 • พาร์ทการถาม-ตอบ (Question-Response) 10 ข้อ
 • พาร์ทวิเคราะห์บทสนทนาแบบสั้น (Short conversations) 10 ข้อ
 • พาร์ทวิเคราะห์บทสนทนาแบบยาว (Long conversations) 10 ข้อ

 

ทักษะการอ่าน 30 ข้อ ประกอบไปด้วย

 • เติมข้อความเนื้อหาให้สมบูรณ์ (Text completion) 15 ข้อ
 • อ่านจับใจความจากบทความ (Reading comprehension) 15 ข้อ

 

นอกจากข้อสอบ TAGT แล้ว น้องๆ ยังสามารถยื่นคะแนน A-Level ข้อสอบ 10 วิชาสามัญที่สามารถใช้ยื่นในรอบ TCAS ได้ด้วยเหมือนกัน ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่คณะ และมหาวิทยาลัยกำหนด ซึ่งข้อสอบแต่ละอย่างมีเนื้อหาที่ไม่เหมือนกัน 

 

ในข้อสอบ TGAT 1 เป็นข้อสอบที่ทดสอบความเข้าใจภาษาอังกฤษ วิเคราะห์บทความ และการเลือกใช้สำนวน คำศัพท์ภาษาอังกฤษในการสื่อสารทั่วไป ต่างจากข้อสอบที่เน้นทดสอบความเข้าใจในการใช้แกรมม่าให้ถูกต้อง หรือการท่องจำนั่นเอง

 

คณะไหนต้องสอบ TGAT 1

แน่นอนว่าวิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาที่น้องๆ สามารถยื่นสมัครได้เกือบทุกคณะในประเทศไทยเลย ยิ่งมีการแข่งขันสูงมากเท่าไร น้องๆ ก็ควรเตรียมความพร้อมก่อนสอบ และปูพื้นฐานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร TGAT 1 ให้พร้อมไว้ตั้งแต่เนิ่นๆ พอถึงวันสอบจริง จะได้ไม่ตื่นสนาม หรือวิตกกังวลมากเกินไป โดยคณะที่รับคะแนน TGAT 1 ได้แก่

 

สายสังคม

 • คณะโบราณคดี
 • คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
 • คณะรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์
 • คณะเศรษฐศาสตร์

 

สายวิทย์

 • คณะศึกษาศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
 • คณะพยาบาลศาสตร์
 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
 • คณะบริหารธุรกิจ
 • คณะสหเวชศาสตร์
 • คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
 • คณะกายภาพบำบัด
 • คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ
 • คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
 • คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์

 

สายศิลป์

 • คณะจิตวิทยา
 • คณะศึกษาศาสตร์
 • คณะศิลปศาสตร์
 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
 • คณะบริหารธุรกิจ
 • คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • คณะอักษรศาสตร์
 • คณะนิเทศศาสตร์
 • คณะพลศึกษา
 • คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ
 • คณะอัญมณี

 

TGAT 1 ต้องสอบทุกคนไหม

ไม่จำเป็นต้องสอบ TGAT  หรือ TGAT 1 ทุกคนก็ได้ แต่ถ้าอยากสอบเก็บคะแนนไว้ให้อุ่นใจ ซึ่งน้องๆ สามารถเช็กได้ว่ามหาวิทยาลัย และคณะไหนต้องการให้ยื่นคะแนน TGAT บ้าง อย่างเช่น คณะอินเตอร์ส่วนใหญ่ต้องยื่นคะแนน IELTS ซึ่งเป็นมาตรฐานการสมัครสอบเข้ามหาลัยทั้งใน และต่างประเทศ หรือบางคณะอาจต้องการคะแนน A-level เพื่อทดสอบความสามารถในรายวิชาที่หลากหลายกว่านั่นเอง

 

วิเคราะห์บทความเฉียบขาด สื่อสารภาษาอังกฤษได้เหมือนเจ้าของภาษาในคอร์ส All Access

เตรียมความพร้อมก่อนสอบ TGAT 1 ได้ที่ วอลล์สตรีท อิงลิช ในคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ All Access ที่น้องๆ จะได้ฝึกฟัง พูด อ่าน เขียนกับครูเจ้าของภาษา พร้อมรับ Feedback เพื่อแก้ไขจุดอ่อนได้ตั้งแต่วันนี้ ทดลองเรียนภาษาอังกฤษฟรี ที่ Wall Street English สาขาใกล้บ้าน

ลงทะเบียนทดลองเรียนภาษาอังกฤษฟรี 1 ครั้ง ที่วอลล์สตรีท อิงลิช สาขาใกล้บ้านคุณ ด่วน! สิทธิ์มีจำนวนจำกัดRelated posts

Share via
Copy link
Powered by Social Snap