ทดสอบไอเอล

หากคุณกำลังคิดลงสอบ IELTS มาที่วอลล์สตรีทอิงลิชและรับความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อการันตีว่าคุณจะได้คะแนนที่คุณคู่ควร

IELTS Exam Practice Quiz

Practice answering questions related to the IELTS exam.

The graph shows that sales ___ last year.

 • rose steadly
 • fell slightly
 • fluctuated

Conference calls allow all of the team to speak weekly. ___ they help us save time and money on travel expenses.

 • Moreover
 • However
 • Although

___ various measures taken, the economy is still not growing.

 • Despite
 • Although
 • Furthermore

The number of factories in the area has halved, ___ space dedicated to leisure activities has more than doubled.

 • while
 • despite
 • due to

They ___ to find a solution to this problem since January.

 • tried
 • 've tried
 • 've been trying

They're building several new houses just outside the city. - New houses...

 • are building
 • are being built
 • are built

"___ companies get their raw materials from abroad." Which of the following cannot complete this sentence?

 • Two out of five
 • Two fifths of
 • Two on five
 • Twenty per cent of

Which of the following is NOT an environmental issue?

 • deforestation
 • pollution
 • unemployment
 • global warming

"I believe the best way to ___ this problem is to implement stricter controls.

 • go over
 • exceed
 • overcome

Which of the following is inappropriate for an IELTS essay (second written task)?

 • As far as public transport is concerned
 • As regarding public transport
 • As concerning public transport

"I believe the best way to ___ this problem is to implement stricter controls.

 • I think
 • I believe
 • I guess

Which of the following is a synonym of 'opinion'?

 • mind
 • view
 • preference

Which of the following is an antonym of 'increase'?

 • peak
 • grow
 • drop

The bones discovered definitely belong to Amelia Earhart.

 • True
 • False
 • Not given

The latest study was able to exploit improvements in forensic osteology.

 • True
 • False
 • Not given

The people who first found the bones thought they belonged to Earhart.

 • True
 • False
 • Not given

We would be very ___ if you delivered the goods as soon as possible.

 • gratitude
 • gratified
 • grateful

The manager was angry because a sales rep had been ___ to a customer.

 • dispolite
 • impolite
 • unpolite

The team were thrilled for having ___ their objective.

 • reached
 • obtained
 • got

The ___ innovations in technology are based on virtual reality.

 • latest
 • last
 • least

How did you do?

Are you ready to get your results?

Complete your details in the form to get an email with your test results.ท่ามกลางคอร์สเตรียม สอบ IELTS ที่มีอยู่มากมาย วอลล์สตรีทอิงลิช คือที่เดียวที่มอบวิธีการเรียนที่ผ่านการทดสอบและได้ผล รับประกันว่าคุณต้องสอบผ่านฉลุยแน่นอน IELTS ย่อมาจาก International English Language Testing System เป็นการทดสอบทักษะการใช้ภาษาอังกฤษที่บริษัท และมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วโลกใช้เพื่อวัดความเข้าใจภาษาอังกฤษที่แท้จริง ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการในประเทศชั้นนำ ออสเตเลีย, อังกฤษ, แคนาดา, ไอร์แลนด์, แอฟริกาใต้ และ อเมริกา ในบางประเทศ IELTS สามารถใช้ในการเก็บเครดิตทางการศึกษาเพื่อให้คุณเข้าถึงโปรแกรมต่างๆได้ อาธิ Erasmus

อะไรคือวิธีการเตรียมพร้อมสำหรับสอบ IELTS ที่ดีที่สุด และคุณจะต้องทำอย่างไรเพื่อให้ได้คะแนนสูงๆ? เรามีเคล็ดลับมาฝาก