Archive for Author: Jell

10 วิธีพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

เวลาที่เราเรียนรู้ภาษาแม่ของเรา เราเริ่มจากการฟัง แล้วจึงพูด จากนั้นจึงอ่านแล้วเขียนเป็นทักษะสุดท้าย ฟัง พูด อ่าน เขียน

Read More

เคล็ดลับ 10 ข้อเรียนภาษาอังกฤษให้ประสบความสำเร็จ

คุณอยากเก่งภาษาอังกฤษหรือไม่? อ่านเคล็ดลับทั้ง 10 ข้อของเราที่จะช่วยให้คุณเรียนภาษาอังกฤษได้ถึงเป้าหมายที่วางไว้

Read More

Chocoluv Party

เดือนกุมภาพันธ์ของคุณเป็นอย่างไรบ้าง? เติมความหวานให้เดือนแห่งความรักของคุณไปกับปาร์ตี้ช็อคโกแลตฟองดูของเรา

Read More
Close

Smart Gen 2019 Voting – Test Live

 • Test1
  55% 5 / 9
 • Test2
  11% 1 / 9
 • Test3
  22% 2 / 9
 • Test4
  11% 1 / 9
 • Test5
  0% 0 / 9
 • Test6
  0% 0 / 9
 • Test7
  0% 0 / 9
 • Test8
  0% 0 / 9
 • Test9
  0% 0 / 9
 • Test10
  0% 0 / 9
 • Test11
  0% 0 / 9
 • Test12
  0% 0 / 9
 • Test13
  0% 0 / 9
 • Test14
  0% 0 / 9
 • Test15
  0% 0 / 9
 • Test16
  0% 0 / 9
 • Test17
  0% 0 / 9
 • Test18
  0% 0 / 9
 • Test19
  0% 0 / 9
 • Test20
  0% 0 / 9
 • Test21
  0% 0 / 9
 • Test22
  0% 0 / 9
Share via